Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Skandaliczne obrady senackich komisji ws. specustawy ASF

DODANE: 9-1-2020

komisja-senat-9-1-2020-674x440.jpg

Skandalem zakończyły się dzisiejsze obrady komisji senackich Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (tzw. specustawa ASF, druk senacki nr 28), która 20 grudnia 2019 została przyjęta przez Sejm. Strona społeczna nie została dopuszczona do głosu, nie odbyło się także głosowanie nad przygotowanymi przez opozycję poprawkami. Specustawa ASF w połowie stycznia trafi pod obrady Senatu.

W czasie debaty wybrzmiały ważne głosy senatorek KO Alicji Chybickiej i Jadwigi Rotnickiej oraz posłanki KO Doroty Niedzieli, które mówiły o poważnych brakach specustawy ASF, szczególnie jeśli chodzi o konieczność wprowadzenia rygorystycznych zasad bioasekuracji zarówno na poziomie hodowli, jak i polowań, konieczności prowadzenia nadzoru biernego, czyli wyszukiwania dzików, które zmarły z powodu wirusa, ale także zwrotów kosztów bioasekuracji przede wszystkim dla małych gospodarstw.

Jadwiga Rotnicka złożyła w związku z tym 13 poprawek do specustawy, ale poprawek tych nie poddano nawet pod głosowanie, ponieważ senator PiS, Józef Łyczak, myśliwy, zgłosił formalny wniosek o przyjęciu projektu ustawy bez poprawek, co zostało przegłosowane przez senatorów PiS. W połowie stycznia specustawa będzie procedowana na plenum Senatu.

Komentarz organizacji społecznych do specustawy ASF

Głos społeczny został odstrzelony! – komentował obecny na posiedzeniu komisji Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot – To kolejna ustawa przepychana na siłę bez debaty naukowej, bez konsultacji społecznych, choć dotyczy także ograniczenia praw obywatelskich w korzystaniu z dobra wspólnego, jakim są lasy. Ustawa przygotowana przez Ministra Rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, nie rozwiązuje problemu ASF, to działanie pozorowane i mydlenie oczu. Projekt ma poważne braki i nadużycia. Nie wspiera rolnictwa, lecz załatwia przywileje dla myśliwych.

Ta specustawa tylko pogorszy kryzys z epidemią ASF, dodatkowo zagrażając bezpieczeństwu publicznemu. Kontynuuje dotychczasowe działania, czyli masowy odstrzał dzików, który doprowadził do rozprzestrzenienia się wirusa ze wschodu Polski na zachód. Myśliwi notorycznie nie stosujący bioasekuracji przy intensywnych odstrzałach, zostaną poza jakąkolwiek społeczną i instytucjonalną kontrolą, mimo że to oni stanowią główny czynnik ryzyka rozwleczenia epidemii. Powszechnie stosowane będą także tłumiki w celach łowieckich, co grozi postrzeleniem postronnych osób i zwiększeniem skali kłusownictwa – mówi również obecny na posiedzeniu Tomasz Zdrojewski z koalicji Niech Żyją! – Dlatego apelujemy do Senatorek i Senatorów o poważną debatę nad tą fatalną i niebezpieczną ustawą. W ramach koalicji zrobimy wszystko, by te przepisy nie przeszły w obecnym kształcie, jesteśmy otwarci na rozmowy.

Kontakt:
Tomasz Zdrojewski, koalicja Niech Żyją!, tel. 735 374 508, kontakt@niechzyja.pl
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329, suchy@pracownia.org.pl