PRACOWNIA 08.01.2020

Apel organizacji społecznych do Marszałka Senatu o debatę nad projektem specustawy o ASF

asf-debata-674x440.jpg

Już dzisiaj, 9 stycznia, rozpoczną się prace w komisji senackiej nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (tzw. specustawa ASF, druk sejmowy nr 87), która 20 grudnia 2019 została przyjęta przez Sejm. Koalicja Niech Żyją!, skupiąjąca organizacje społeczne wokół tematów przyrodniczych i praw zwierząt, zaniepokojona projektem zmian, niebezpiecznych dla przyrody i godzących w prawa obywatelskie, wystosowała apel do Marszałka Senatu, Pana Tomasza Grodzkiego zwołanie merytorycznej debaty senackiej z udziałem ekspertów w czasie najbliższego posiedzenia plenarnego.

Jakie są główne niebezpieczeństwa specustawy?

  1. Zagrożenie karą nawet roku więzienia za przebywanie w lesie, w którym odbywa się polowanie.
  2. Brak kontroli instytucjonalnej nad polowaniami i odstrzałami sanitarnymi.
  3. Polowania z tłumikiem – skrajnie niebezpieczne dla postronnych osób i zwiększające skalę kłusownictwa w całym kraju.
  4. Reżim obwodów łowieckich i polowań na prywatnej ziemi przez kolejny rok – co skutkuje brakiem możliwości wyłączenia ziemi z obwodu wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego.
  5. Zaangażowane w odstrzał i do jego ochrony mają być służby policji i wojska.

Szersze omówienie poszczególnych zagrożeń zostało również załączone do listu do Marszałka Senatu.

Wbrew apelom 1119 naukowców Nauki Dla Przyrody i ekspertów zajmujących się ASF polska strategia walki z epidemią nadal obliczana jest na zmasowany, nieracjonalny i niekontrolowany odstrzał dzików – mówi Anna Gdula z Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „LEX NOVA”. – Dzisiaj, jak wykazały między innymi dowody zgromadzone podczas obywatelskich monitoringów polowań, zasady bioasekuracji są rażąco łamane przez myśliwych. Tymczasem proponowane zmiany legislacyjne drastycznie ograniczają możliwość kontroli polowań sanitarnych przez obywateli i instytucje państwowe jednocześnie dając myśliwym praktycznie nieograniczone uprawnienia w zagospodarowaniu przestrzeni leśnej, która zgodnie z ustawa o lasach jest dobrem wszystkich obywateli.

Z uwagi na wagę sprawy prosimy Pana Marszałka o pomoc w rzeczywistym rozwiązaniu tej kwestii – apeluje Tomasz Zdrojewski z koalicji Niech Żyją! – Jesteśmy gotowi do wzięcia udziału w rzeczowej dyskusji z udziałem naukowców i specjalistów. Tylko w ten sposób będziemy w stanie poradzić sobie z wirusem ASF. Specustawa w zaproponowanym kształcie grozi dalszym, niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wirusa ASF, co może wywołać katastrofalne skutki zarówno dla środowiska jak i polskiego rolnictwa. Przede wszystkim zaś zawiera niebezpieczne rozwiązania istotnie ograniczające wolności i prawa obywatelskie, stawiając myśliwych ponad resztą społeczeństwa i zagrażając bezpieczeństwu publicznemu.

Strona społeczna, organizacje przyrodnicze i naukowcy apelowali o rygorystyczne wprowadzenie zasad bioasekuracji zanim wirus przekroczył linię Wisły. Głos ten został zupełnie zignorowany. Lekceważy go również przygotowany projekt specustawy, która nie mówi nic o konieczności respektowania i egzekwowania bioasekuracji, lecz ogranicza prawo społeczeństwa do korzystania z lasów. Nie wprowadza także potrzebnych 100% zwrotów kosztów na bioasekurację, szczególnie dla małych gospodarstw rolnych. Projekt ministra Ardanowskiego to mydlenie oczu i działania pozorowane. Ciekawe kogo będzie winił minister rolnictwa za ASF, kiedy wygonieni z lasu będą już wszyscy ludzie i wybite zostaną wszystkie dziki? – podsumowuje Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Kontakt:
Tomasz Zdrojewski, koalicja Niech Żyją!, tel. 735 374 508, [email protected]
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329, [email protected]

Pomóż nam chronić przyrodę

Pracownia na YouTube

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Stop wszechwładzy myśliwych