Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Chwiejny Minister

DODANE: 18-7-2006

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

Osiem miesięcy temu Jan Szyszko uchylił decyzję zezwalającą na budowę Via Baltica przez Dolinę Rospudy – dziś twierdzi, że to właściwe rozwiązanie. Kolejna decyzja ministra, tym razem zezwalającą na budowę drogi Via Baltica przez Dolinę Rospudy (po zgodzie na modernizację kolejki na Kasprowy Wierch i wytypowaniu niedostatecznej ilości obszarów Natura 2000) to dowód na to, że Jan Szyszko kpi sobie z dyrektyw nakazujących ochronę przyrody.

Dnia 17 czerwca podczas konferencji prasowej na Dworcu Centralnym w Warszawie Minister Środowiska – Jan Szyszko ogłosił swoją akceptację dla przeprowadzenia drogi ekspresowej przez środek Doliny Rospudy w Puszczy Augustowskiej. 14 lipca br. uzgodnił on Postanowienie o warunkach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa, na podstawie którego wojewoda wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Minister oznajmił, że przekroczenie doliny Rospudy należy zrealizować w jednym z dwóch wariantów: tunelu drogowego o długości co najmniej 1200 m, lub estakady dziesięcioprzęsłowej (w tym przypadku zaprojektowane muszą zostać dwa dodatkowe przejścia górne dla zwierząt). GDDKiA nie pozostawia wątpliwości - będzie estakada.

Posiadająca siedem form ochrony torfowiskowa Dolina Rospudy (zwana storczykową doliną) ze względu na swój pierwotny charakter jest obszarem unikatowym na skalę europejską.Wybudowanie drogi i wpuszczenie w sam środek doliny ruchu samochodowego będzie oznaczać: wycięcie 26 046 drzew, przekopanie torfowisk z których (wzdłuż drogi) ponad 37% to Siedliska Priorytetowe w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej, zniszczenie bądź negatywne oddziaływanie na 73 rewiry ptaków z I załącznika Dyrektywy Ptasiej – w tym bielika, orlika krzykliwego, głuszca. Wykopy będą prowadzone mniej niż 500 metrów od ostatniego w Polsce stanowiska miodokwiatu krzyżowego, czego – zdaniem naukowców – gatunek ten może nie przetrwać.

Warto przypomnieć, że osiem miesięcy temu, ten sam minister uchylił decyzję wojewody podlaskiego zezwalającą na budowę estakady, a organy doradcze resortu (Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Krajowa Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, powołani biegli prawnicy) stwierdziły, iż budowa estakady jest sprzeczna z przepisami oraz będzie posiadał a negatywny wpływ na środowisko. Teraz ten sam minister zezwala na budowę estakady, która jeszcze niedawno była jego zdaniem nie do zaakceptowania. Przez osiem miesięcy nie zmienił się projekt estakady, nie zmienił się więc wpływ inwestycji na przyrodę i nadal koliduje ona z prawem. Trudno jest się doszukać jakiejkolwiek logiki w działaniu ministra, który zignorował przy tym tańsze warianty poprowadzenia drogi, omijające obszar chroniony.

„Decyzja ta oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość nie dotrzymało obietnicy złożonej wyborcom przed wyborami, mówiącej że Via Baltica będzie omijać najwartościowsze tereny Zielonych płuc Polski” – przypomina Maciej Muskat z organizacji Greenpeace.

Pracownia od ponad 7 lat prowadzi działania na rzecz budowy Via Baltica poza Doliną Rospudy i pomimo postanowienia ministra, nie składa broni. Stowarzyszenie jest stroną w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dlatego skorzysta z prawa do zaskarżenia postanowienia ministra do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Pokładamy też nadzieje w Komisji Europejskiej, która kilka dni temu wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w innej sprawie dotyczącej niewypełnienia zobowiązań wynikających z wdrażania sieci Natura 2000. W sprawie Via Baltica Pracownia wniosła skargę do Komisji ponad rok temu. Uzgadniając estakadę minister dał Komisji Europejskiej kolejny dowód na to, że kpi sobie z dyrektyw nakazujących ochronę przyrody.

Niewykluczone jest jednak, że jesienią rozpocznie się wycinka lasów otaczających Dolinę. W takim przypadku przewidywane są akcje obywatelskiego niebezpieczeństwa z udziałem aktywistów z całej Europy mające na celu blokadę prac budowlanych. Maciej Muskat zapewnił, że: „Greenpeace zrobi wszystko, aby nie dopuścić do zniszczenia tych terenów, podobnie jak chroni lasy Amazonii czy Nowej Gwinei”. Swój udział w akcji zadeklarowało też wiele innych organizacji i osób niezrzeszonych.

Adam Bohdan
e-mail: [email protected], tel. 532 284 313

Podpisz Apel do Prezydenta!

Czytaj więcej: