PRACOWNIA 27.05.2019

Prestiżowe wyróżnienie dla dwóch osób z zespołu Pracowni za ochronę klimatu i przyrody

polcul-nagroda-674x440.jpg

Dwie osoby z zespołu Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot otrzymały prestiżowe wyróżnienia australijskiej Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego i 25 maja br. odebrały nagrody. Fundacja Polcul od 1980 roku wspiera pluralizm i budowanie w Polsce społeczeństwa obywatelskiego, czyli tych inicjatyw i wartości, które są fundamentem społecznie zakorzenionej wolności i demokracji.

Diana Maciąga otrzymała wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi w Polsce. Czasami nam samym trudno uświadomić sobie, jak wiele udało się zdziałać w tym bardzo trudnym temacie. Diana od lat prowadzi wykłady i zajęcia edukacyjne oraz organizuje szkolenia dla Strażników Klimatu – nowych liderów i liderek walki o stabilny klimat. A co równie ważne walczy z problemem emisji gazów cieplarnianych u samego źródła. Dzięki wygranej kampanii przeciwko powstaniu węglowej Elektrowni Północ do atmosfery nie trafiło ok. 320 mln ton dwutlenku węgla – to prawie roczne emisje Polski! Obecnie Diana robi wszystko, by nieopłacalna ekonomicznie i ekologicznie, warta 6 mld zł węglowa Elektrownia Ostrołęka C również nie stała się balastem dla klimatu oraz portfeli i zdrowia społeczeństwa.

Jeśli nie powstrzymamy katastrofalnych zmian klimatu, czeka nas globalny kryzys geopolityczny. Klęski żywiołowe, głód, brak wody, miliony uchodźców klimatycznych szukających nowego domu i nieuniknione w tej sytuacji konflikty zbrojne, których tragicznym preludium jest wojna w Syrii. Tam, gdzie ludzie walczą o przetrwanie, w świecie strachu i niedoboru, nie ma mowy ani o ochronie zwierząt i dzikiej przyrody, ani ludzkiej wolności. Najważniejsze zdobycze naszej cywilizacji, takie jak prawa dzieci, prawa kobiet, prawa mniejszości, prawa obywatelskie czy mówiąc ogólniej prawa człowieka, ustępują innemu prawu – bezwzględnemu prawu silniejszego. Dlatego tak bardzo cieszy mnie, że Fundacja Polcul uznaje działania na rzecz ochrony klimatu i przyrody za jeden z fundamentów budowania i ochrony społeczeństwa obywatelskiego. Jestem ogromnie wdzięczna za to zaszczytne wyróżnienie – mówi Diana Maciąga, koordynatorka ds. klimatu i energii.

Radek Ślusarczyk, lider Pracowni, otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony przyrody w Polsce. Trudno byłoby sporządzić listę jego wszystkich skutecznych działań. Od wygrania batalii o Dolinę Rospudy, przez ratowanie Puszczy Białowieskiej, a potem zaangażowanie w bronienie aktywistów, którzy odważyli się położyć na szali własne bezpieczeństwo w obronie bezcennej przyrody. Radek jest też weteranem kampanii o ucywilizowanie łowiectwa i wprowadzania dobrych zmian do prawa łowieckiego. Kilkanaście lat temu organizował pierwsze akcje w obronie jeleni w czasie rykowiska w Puszczy Białowieskiej, szkoląc kontynuatorów analogicznych wydarzeń na terenie całej Polski. Angażuje się też w ochronę wilka poprzez wpisanie tego gatunku na listę zwierząt chronionych. Obecnie działa na rzecz budowy przejść dla dzikich zwierząt, by zapewnić bezpieczeństwo na drogach – zarówno przyrodzie, jak i ludziom.

Dzika przyroda bardzo potrzebuje społeczeństwa obywatelskiego, które współuczestniczy w tworzeniu prawa i monitoruje działania wielkiego biznesu. Czym kończy się brak takiej kontroli pokazała bezprecedensowa dewastacja Puszczy Białowieskiej przez korporację Lasy Państwowe czy niesławne Lex Szyszko. Trwający w Polsce od kilku niszczenie przyrody oraz rozmontowywanie systemu jej ochrony zaowocował niezwykłym zrywem społecznym, oddolnym ruchem obywatelskiego sprzeciwu wobec łamania prawa, ale przede wszystkim w obronie dzikiej przyrody Puszczy Białowieskie czy gatunków takich jak dziki, żubr i łoś. Pomimo nadzwyczajnej brutalności służby leśnej użytej przeciwko pokojowym protestom w Puszczy czy bezceremonialnej propagandy władzy i Lasów Państwowych, polskie społeczeństwo opowiedziało się za ochroną Puszczy a Sądy uniewinniły aktywistów stwierdzając, że działali oni w obronie interesu wspólnego i wyższej konieczność. To bezcenna lekcja postaw obywatelskich, zwłaszcza dla młodego pokolenia, które musi się dziś zmierzyć z przyszłością definiowaną przez zmiany klimatu – mówi prezes Pracowni, Radosław Ślusarczyk.

Wśród pierwszych laureatów Polculu byli najwybitniejsi pisarze, działacze Solidarności i animatorzy pro-demokratycznych inicjatyw, wśród nich Bogdan Borusewicz, Stefan Bratkowski, Zbigniew Bujak, Andrzej Celiński, Władysław Frasyniuk, Zbigniew Herbert, Anka Kowalska, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Jan Lityński, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Janusz Onyszkiewicz, Władysław Siła-Nowicki, Donald Tusk i Zbigniew Wujec. Po roku 1989 Polcul przyznaje wyróżnienia osobom budującym społeczeństwo aktywne, tolerancyjne i solidarne a otrzymali je między innymi: Anna Dymna, Radosław Gawlik, Jacek Kaczmarski, Jan Mela, Janina Ochojska, Jerzy Owsiak, Olga Tokarczuk i Adam Wajrak. Jesteśmy ogromnie zaszczyceni, że aktywiści Pracowni znaleźli się w tym znamienitym gronie.

Wśród laureatów nagrodzonych 25 maja są między innymi etyczka, prof. Magdalena Środa, Marek Lisiński z Fundacji „Nie lękajcie się” pomagającej ofiarom pedofilii oraz Joanna Naranowicz z antyrasistowskiego Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.

Dziękujemy!

Więcej informacji o Fundacji Polcul

Kontakt:
Diana Maciąga, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, e-mail: [email protected]
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329, [email protected]

Na zdjęciu od lewej: Radosław Ślusarczyk – prezes Pracowni, Diana Maciąga – koordynatorka ds. klimatu w Pracowni, Sven Zagała – przedstawiciel Fundacji Polcul i Dorota Jones-Olszanka – konsultantka. Fot. Dorota Jones-Olszanka.

Relacja z manifestacji Dość rządów lobby myśliwskiego w naszym kraju

Blokada wycinki 8 czerwca, 2017

Puszcza Białowieska