Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Profesor Henryk Skolimowski nie żyje

DODANE: 10-4-2018

6 kwietnia, w wieku 88 lat, zmarł Profesor Henryk Skolimowski, twórca eko-filozofii.

Henryk Skolimowski działał głównie w Stanach Zjednoczonych. Stworzył eko-filozofię, będącą odłamem filozofii ekologicznej, którą rozwijał od połowy lat 70. XX wieku. Skolimowski pisał oraz publikował dzieła głównie po angielsku.

Naczelną ideą eko-filozofii jest całościowe postrzeganie rzeczywistości, przeciwstawne mechanistycznemu i pozytywistycznemu paradygmatowi poznania, wywodzącemu się z tradycji kartezjańsko-newtonowskiej. Integralnym składnikiem obrazu rzeczywistości jest ludzki umysł, który ma charakter niezbywalny i współtworzący świat.

Drugim składnikiem paradygmatu poznawczego eko-filozofii jest podejście ewolucyjne, dostrzegające jedność, wzajemne powiązanie i celowość całej rzeczywistości, w szczególności życia biologicznego, świata i kosmosu. Naczelną ideą to odzwierciedlającą jest hasło The World as Sanctuary („Świat jako Sanktuarium”). Świat jest miejscem przyjaznym człowiekowi, wymagającym szacunku i czci, a nie mechanistycznym zegarem i terenem do egoistycznej eksploatacji. Zakłada to rozwój wewnętrzny człowieka, który wraz z rozwojem świadomości, duchowości i wrażliwości świadczy o naszym człowieczeństwie.

Profesor w 1991 r. powołał do życia Katedrę Filozofii Ekologicznej na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Politechnice Łódzkiej, która działała do 1997 r.

Henryk Skolimowski urodził się w 1930 r. w Warszawie. Ukończył Politechnikę Warszawską, a następnie Uniwersytet Warszawski, gdzie uzyskał magisterium z filozofii pod kierunkiem Tadeusza Kotarbińskiego. Doktorat uzyskał w Oxfordzie w 1964 r. Wykładał na uniwersytetach amerykańskich do 1993 r., głównie Południowokalifornijskim i Ann Arbor w Michigan. Jest autorem kilkudziesięciu książek przetłumaczonych na kilkanaście języków i ponad 500 artykułów. Autor eko-filozofii, koncepcji umysłu partycypującego, eko-teologii, tomików wierszy i rzeźb w marmurze. Ostatnie prace Profesora poświęcone były filozofii światła.

Nasz Miesięcznik poświęcił Profesorowi numer 11/2016, w którym znalazło się kilka artykułów na temat jego działalności, w tym wywiad „W stronę światła” przeprowadzony przez Mikołaja Niedka.

Żegnamy Profesora Henryka Skolimowskiego z wielkim smutkiem i żalem.

Zarząd Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Re
dakcja Miesięcznika Dzikie ŻycieFotografia: No copyright notice – „Terra Sana” Nr. 3 page 30, ISSN 1230-2635, 1993, Fundacja Terra Sana Na Rzecz Parków Krajobrazowych i Narodowych, https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Skolimowski#/media/File:Henryk_Skolimowski.jpg