Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Przeciw bezmyślnej wycince drzew

DODANE: 5-6-2006

Trwa ogólnopolska akcja „Ratujmy aleje” prowadzona przez stowarzyszenie „Sadyba”. Jej celem jest uchronienie przydrożnych drzew przed wycinką.

Od 2004 roku trwa prowadzona na ogromną skalę wycinka przydrożnych drzew. Giną piękne aleje, wciąż planowane są wycinki kolejnych. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba” próbuje przeciwdziałać temu zjawisku. W ramach kampanii dla ratowania drzew w „Gazecie Wyborczej” od 6 do 8 czerwca pojawią się całostronicowe ogłoszenia promujące ochronę przydrożnych alei. Równolegle wszyscy posłowie i senatorowie otrzymają listy do swoich skrzynek poselskich. W kopertach z logo „Ratujmy Aleje” znajdą apel o pilne zajęcie się sprawą wycinki drzew oraz folder „Ratujmy Aleje”.

Przez kilka dni trawała sonda internetowa na temat przydrożnych drzew. Na pytanie, które w sondażu było sformułowane w następujący sposób: – „Czy powinno się wycinać przydrożne drzewa, aby poprawić bezpieczeństwo jazdy na drogach Warmii i Mazur?”

67% osób odpowiedziało NIE

33% TAK, co potwierdza, że należy prowadzić działania na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur i przydrożnych drzew.

Poniżej prezentujemy treść listu, jaki stowarzyszenie „Sadyba” skierowało do posłów.

„Szanowna Pani Posłanko!
Szanowny Panie Pośle!

Z krajobrazu Warmii i Mazur, Pomorza, Ziemi Lubuskiej i Podlasia znikają piękne aleje. W całym kraju, od 16-tego kwietnia 2004 r., tj. od zmiany ustawy o ochronie przyrody trwa dewastacja unikalnego w skali Europy krajobrazu. Dziesiątki tysięcy drzew rocznie jest ścinanych pod pretekstem konieczności poprawy bezpieczeństwa na drogach. Ta dewastacja odbywa się w majestacie prawa – w sposób instrumentalny wykorzystywane są mało precyzyjne przepisy ustawy (dodatkowo pozyskiwany jest w ten sposób poszukiwany materiał tartaczny).

W poprzedniej kadencji Sejmu powstał projekt ustawy o nowelizacji ustawy o ochronie przyrody (druk sejmowy 4152) jednak nie doszło do jego głosowania. Obecnie projekt nowelizacji ustawy złożony przez Pana Posła Zdzisława Kozaka w Klubie Poselskim PiS., czeka na zaopiniowanie i skierowanie na dalszą ścieżkę legislacyjną.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie tego projektu oraz pilne zajęcie się problemem ratowania drzew przydrożnych, których z każdym dniem jest coraz mniej. Odwlekanie sprawy doprowadzić może do trwałego i bezpowrotnego zniszczenia krajobrazu – aleje są przecież wyróżnikiem niepowtarzalnej urody naszego kraju. Nie pozwólmy jej zniszczyć!

Z poważaniem”