Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Myśliwi w natarciu. Wyślij list do Senatorów!

DODANE: 7-3-2018

UWAGA!!! Lobby myśliwskie wywiera presję na senat, by historyczna zmiana prawa łowieckiego została zniweczona. Senatorowie PiS, Józef Łyczak i Zdzisław Pupa, chcą cofnięcia społecznych poprawek.

6 marca Posłanki i Posłowie ponad podziałami partyjnymi stanęli po stronie polskich obywateli, a nie myśliwych. Przegłosowane zmiany były długo oczekiwane przez społeczeństwo. Nareszcie zakazano barbarzyńskiego i niezgodnego z ustawą o ochronie zwierząt znęcania się nad zwierzętami podczas prób i szkoleń psów myśliwskich, karania obywateli pod pretekstem utrudniania polowań, demoralizacji i narażania na niebezpieczeństwo dzieci na polowaniach. To historyczne zmiany, których nie można zaprzepaścić.

Nie pozwólmy na zatrzymanie reform przestarzałego prawa łowieckiego, bardzo niebezpiecznego dla ludzi, zwierząt i całej przyrody!

Podpisz list do senatorek i senatorów dostępny na naszej stronie, a my dostarczymy go wszystkim członkom senatu.

NIE dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej!

Obrazek