Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

TAK dla dobrej zmiany prawa łowieckiego. Ponad 10 tysięcy podpisów pod Apelem do posłów o głosowanie za społecznymi poprawkami do ustawy

DODANE: 6-3-2018

Pod listem do posłów w sprawie nowelizacji prawa łowieckiego podpisało się już ponad 10600 osób, apelujących o ucywilizowanie myślistwa w Polsce. Prawdopodobny kształt prawa łowieckiego poznamy dzisiaj, tj. 6 marca 2018 r., kiedy to posłowie wszystkich partii podczas III czytania głosować będą poprawki społeczne.

Głos zdecydowanej większości Polek i Polaków jest jednoznaczny: NIE dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej! NIE dla karania obywateli pod pretekstem utrudniania polowań. NIE dla udziału dzieci w polowaniach. NIE dla barbarzyńskiego znęcania się nad zwierzętami podczas szkoleń i konkursów psów myśliwskich. NIE dla szkodliwego dokarmiania dzikich zwierząt, które przyczynia się m.in. do szybszego rozprzestrzeniania się ASF. NIE dla używania ołowianej amunicji, zatruwającej środowisko i ludzi. TAK dla możliwości wyłączenia swojej ziemi z planów łowieckich. TAK dla regularnych badań myśliwych.

Wolę obywatelek i obywateli wyraża podpisany przez nich list, który jeszcze dzisiaj trafi do polityków, wybranych by reprezentować tę wolę i ją realizować. Podczas III czytania nowelizacji prawa łowieckiego posłowie zdecydują czy staną po stronie obywateli i przyrody, czy interesów myśliwskiego lobby i ich wielkiego biznesu, stworzonego na zabijaniu dzikich zwierząt.

Tylko w 2016 r. przychody Polskiego Związku Łowieckiego ze sprzedaży polowań dewizowych wyniosły 72 mln zł. Za sprzedaż tusz zabitych zwierząt PZŁ uzyskał przychody w kwocie 142 mln zł. Myśliwi lubią się też bawić. Tylko na imprezy okolicznościowe w 2016 r. PZŁ wydał ok. 10 mln zł. Po raz pierwszy w historii ich interesy są zagrożone. Zgłoszone przez większość parlamentarną poprawki mogą zakończyć erę panowania myśliwych w lasach i na naszej prywatnej ziemi.

Aby obronić swoje przywileje, myśliwi uciekają się do manipulacji. W liście skierowanym do Parlamentarzystów, PZŁ twierdzi, że zakaz udziału dzieci jest niekonstytucyjny, a odsunięcie polowań od naszych domów uniemożliwi zwalczanie ASF w Polsce. Tymczasem Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności obnaża, że to właśnie polowania przyczyniają się do rozprzestrzeniania się tego groźnego dla gospodarki narodowej wirusa. Zgodnie z prawem ochrona dobra dziecka ma charakter nadrzędny nad wolnością rodziców do wychowywania go w sposób zgodny ze swoimi przekonaniami, gdy wykonywanie tej wolności zagraża wyrządzeniem szkody w fizycznej lub psychologicznej kondycji dziecka, w szczególności mogącej wywrzeć trwałe skutki dla jego dalszego rozwoju.

Ostry sprzeciw obywateli budzi też wykorzystywanie żywych zwierząt w szkoleniu, sprawdzianach i konkursach psów myśliwskich. Ustawa o ochronie zwierząt zabrania znęcania się nad zwierzętami (art. 6 ust 2 u.o.z.). Naruszenie tego przepisu stanowi przestępstwo zagrożone surową karą m.in. pozbawienia wolności do lat 2 (art. 35 u.o.z.). Myśliwi nie mogą być poza tym prawem. Nie może usprawiedliwiać tradycją barbarzyńskiego znęcania się nad zwierzętami.

„Nowelizacja prawa łowieckiego musi stać po stronie obywatela a nie patologii Polskiego Związku Łowieckiego. Wyrzucanie ludzi z lasów, czy zabłąkana myśliwska kula w ścianie mieszkania pokazuje, że prawo łowieckie dotyczy nas wszystkich. Od kształtu tego prawa zależy właściwa ochrona przyrody, bezpieczeństwo ludzi i poszanowanie naszych praw. To wartości nadrzędne wobec łowieckiego lobby i hobby wąskiej grupy interesu” – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Społeczeństwo oczekuje, że dobra zmiana obejmie także prawo łowieckie.

Pełna treść listu do Posłanek i Posłów: https://petycja.pracownia.org.pl/petycja/akcja-prawo-lowieckie-szyszki-do-kosza-2018

Więcej informacji:
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Radosław Ślusarczyk, tel. 660 538 329

Obrazek