Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Mieszkańcy Bystrej chcą walczyć ze smogiem

DODANE: 26-1-2018

Pełna sala Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” podczas spotkania zorganizowanego 22 stycznia pod hasłem „Mamy smog w Bystrej” to dowód na to, że problem zanieczyszczenia powietrza budzi ogromne zainteresowanie. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z inicjatywy mieszkańców Bystrej.

Smog gnębi mieszkańców Bystrej i okolic coraz mocniej. Zapewne dlatego frekwencja przeszła oczekiwania organizatorów – na sali pojawiło się ponad 130 osób, wypełniając szczelnie dom kultury.

Podczas spotkania głos zabrali kolejno:
- Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot
- Jolanta Kasprzyk, mieszkanka Bystrej
- Anna Dworakowska, reprezentantka Krakowskiego Alarmu Smogowego
- Gabriela Jankowska-Bubel, pulmonolożka ze szpitala w Bystrej
- Bartosz Skwarna, kardiolog z Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca

Wszystkie osoby podkreślały wagę problemu. Wskazywały na konieczność podjęcia starań, aby zmienić tą sytuację. Szczególne zainteresowanie wzbudziły filmy z drona, pokazujące smog nad całą doliną Bystrej.

Na spotkaniu obecne były również władze Gminy Wilkowice – przybył wójt Mieczysław Rączka, sekretarz gminy, komendant straży gminnej. Z wypowiedzi wójta jasno wynikało, że w 2018 roku walka ze smogiem nie będzie należeć do priorytetów gminy.

Obecny był również radny Tomasz Rawski z Bystrej, który zaprezentował odmienne stanowisko, wskazując na potrzebę zmiany obecnej sytuacji.

W czasie dyskusji, głos zabrało kilkunastu mieszkańców Bystrej, gminy Wilkowic oraz Bielska-Białej. Większość osób wskazywała na palącą potrzebę podjęcia działań ograniczających niską emisję spalin palenisk węglowych pieców w domowych kotłowniach.

Podczas spotkania sformułowano następujące wnioski:
- walki ze smogiem nie można odkładać.
- potrzebna jest mobilizacja mieszkańców i strażników gminnych do skutecznego kontrolowania jakości spalanych w piecach paliw stałych.
- należy pozyskać środki finansowe na wymianę przestarzałych pieców i termomodernizację budynków.

Obecnie na terenie gminy Wilkowice działa pięć czujników, które w ostatnich dwóch miesiącach wielokrotnie wskazywały przekroczenie norm PM 10 i PM 2,5 nawet o 900%.

Więcej informacji: Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, [email protected]

Obrazek

Anna Dworakowska, Krakowski Alarm Smogowy. Fot. Grzegorz Bożek

Obrazek

Bartosz Skwarna, kardiolog z Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca. Fot. Grzegorz Bożek

Obrazek

Gabriela Jankowska-Bubel, pulmonolożka ze szpitala w Bystrej. Fot. Grzegorz Bożek