Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Nie dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej – wyślij list do Posłanek i Posłów

DODANE: 5-1-2018

ustawa-lowiecka-2018-wyslij-list-674x440.jpg

Ogłaszamy wielką mobilizację w pilnej i ważnej dla nas wszystkich sprawie. Już 9 stycznia ważą się losy prawa łowieckiego według ministra-myśliwego Szyszki. Od kształtu tej ustawy zależy poziom bezpieczeństwa ludzi, poszanowania praw obywatelskich oraz jakość ochrony przyrody.

Wyślij list do wszystkich Posłanek i Posłów aby stanęli po stronie społeczeństwa a nie myśliwskiego lobby.

W toku prac legislacyjnych kierowanych przez posłankę Annę Paluch z PiS odrzucono wszystkie postulaty strony społecznej. Projekt ministra Szyszki zawiera szereg nieprawidłowości, jest niezgodny z Konstytucją RP, prawem unijnym i umowami międzynarodowymi. Nie możemy pozwolić by prawo pisane było pod dyktando wąskiej grupy interesów, pasjonatów krwawego hobby.

Wejdź na stronę Listu, podpisz go i zachęć swoich znajomych by zrobili to samo.

W liście apelujemy do posłów o wprowadzenie do ustawy oczekiwanych przez społeczeństwo postulatów:

 1. Ochrona konstytucyjnego prawa własności - możliwość skutecznego wyłączania prywatnej ziemi spod reżimu polowań bez konieczności uzasadniania tego przed sądem.
 2. Wprowadzenie obowiązku informowania o planowanych polowaniach w publicznie dostępnej elektronicznej książce ewidencji polowań.
 3. Zwiększenie minimalnej odległości polowań od zabudowań mieszkalnych ze 100 metrów do 500 metrów, ze względu na bezpieczeństwo ludzi.
 4. Wprowadzenie obowiązku regularnych badań: psychologicznych, psychiatrycznych i okulistycznych dla myśliwych.
 5. Wprowadzenie zakazu polowania w obecności dzieci do 16 roku życia.
 6. Wykreślenie „kultywowania tradycji łowieckich” jako przesłanki do ustalania listy gatunków łownych.
 7. Wprowadzenie obowiązkowych badania wpływu polowań na przyrodę.
 8. Włączenie strony społecznej do procedury zatwierdzania planów łowieckich.
 9. Wprowadzenie całkowitego zakazu dokarmiania dzikich zwierząt w celu m.in. skutecznego przeciwdziałania epidemii ASF.
 10. Wprowadzenie zakazu używania toksycznej dla ludzi i środowiska amunicji ołowianej.
 11. Wprowadzenie zakazu wykorzystywania żywych zwierząt w szkoleniu i sprawdzianach ptaków łowczych i psów myśliwskich.
 12. Wprowadzenie generalnego zakazu polowań zbiorowych ze względu na ich wyjątkowo szkodliwe oddziaływania na przyrodę, w tym na wiele gatunków chronionych.

Już raz udało się nam wspólnie zatrzymać szkodliwą nowelizację prawa łowieckiego według Szyszki. Dzięki Twojej pomocy uda się i tym razem!

Nie dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej!

Dziękujemy!
Zespół Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

W załączeniu szersze omówienie postulowanych przez stronę społeczną zmian w prawie łowieckim