PRACOWNIA 27.10.2017

Wyrok na łosie odroczony

lukasz-koba.jpg

Akcja #JESTEMZŁOSIEM zatrzymała odstrzał łosi w Polsce. Było to możliwe dzięki masowemu wsparciu osób, którym zależy na ochronie tych zwierząt. Minister Jan Szyszko wycofał się z rozporządzenia w sprawie przywrócenia polowań na te zwierzęta. Musimy jednak pamiętać, że łosie w dalszym ciągu nie są bezpieczne.

23 października minister środowiska wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów polowań na gatunki łowne, znosząc moratorium dla łosia. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dziennik Ustaw w dniu 25 października. Następnego dnia resort środowiska w swoim pierwszym komunikacie, napisał, że wstrzymuje wejście w życie rozporządzenie dopuszczające odstrzał łosi. Jako przyczynę podał "duże zainteresowanie społeczeństwa". Komunikat szybko jednak zniknął ze strony internetowej ministerstwa. W drugiej zaktualizowanej informacji opublikowanej kilka godzin później, minister Szyszko nie wspomniał już o dyskusji, ale o tym, że wstrzymuje decyzję „z uwagi na potrzebę ponownego przeanalizowania wprowadzenia okresów polowań i ich terminów”.

Uchylenie zmiany rozporządzenia oznacza, że łosie są chwilowo bezpieczne. Z uwagi na niejasne i szkodliwe przyrodniczo działania resortu środowiska, koalicja #JESTEMZŁOSIEM będzie nadal monitorować sprawę moratorium  i zabiegać o wpisanie łosia na listę gatunków chronionych. Zmiana statusu ochronnego łosia uchroni te majestatyczne  zwierzęta przed nieodpowiedzialnymi decyzjami polityków, działających pod wpływem myśliwskiego lobby. Szczególną ochroną należy objąć populację biebrzańską łosia. Jest ona genetycznie odmienna a zasięg jej występowania, w proponowanym przez resort okresie polowań, wykracza poza granice Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny.

Łoś to gatunek wciąż słabo poznany przez naukowców. Wiemy już jednak, że pełni ważną rolę w przyrodzie, kształtując strukturę ekosystemów bagiennych i znajdujących się w pobliżu bagien ekosystemów nieleśnych jak łąki i wrzosowiska.  

Koalicja #JESTEMZŁOSIEM dziękuje wszystkim, którzy poparli nasz apel o zakaz polowań na łosie. Sprawa obrony łosia przed zabijaniem przez myśliwych połączyła nas wszystkich bez względu na polityczne sympatie.

Wciąż można się podpisywać pod apelem o wprowadzenie łosia na listę gatunków chronionych na stronie www.akcja.przyrodnicze.org

Więcej informacji:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329, e-mail: [email protected]