PRACOWNIA 25.04.2006

Zielone światło resortu środowiska dla tunelu pod Rospudą

21 kwietnia Minister Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje obwodnicy Augustowa. Minister wyraża zgodę na budowę drogi przez obszar Natura 2000 – Puszcza Augustowska, ale pod warunkiem, że droga zostanie poprowadzona tunelem pod doliną Rospudy. Może się wydawać, że decyzja ministra daje zielone światło do wydania przez Wojewodę Podlaskiego pozwolenia na budowę. Sprawa nie jest jednak taka prosta – przed inwestorem pojawiły się nowe problemy.

1. Strony postępowania mają prawo zażądać ponownego rozpatrzenia sprawy i wniesienia odwołania od decyzji ministra. A domagają się tego zarówno, organizacje pozarządowe, jak i inwestor – czyli GDDKiA. Obrońcy środowiska uważają, że droga powinna być zbudowana poza obszarem Natura 2000, gdyż tunel omijałby jedynie jeden z siedmiu kilometrów ostoi Puszcza Augustowska, którą ma przecinać droga. Ponadto wykonane ekspertyzy, dotyczące wpływu tunelu na dolinę rzeczną, są ze sobą sprzeczne – niektóre mówią o możliwości poważnej ingerencji w układ hydrologiczny torfowisk. Z kolei drogowcy, oraz samorząd Augustowa, domagają się przywrócenia wcześniejszego wariantu, przewidującego przekroczenie doliny estakadą.

2. Innym problemem są środki na pokrycie niezwykle kosztownego pomysłu ministra. Kilka miesięcy temu minister obiecał zdobyć fundusze na budowę tunelu z Unii Europejskiej. Jednak nic nie wskazuje na to by słowa dotrzymał. Na dofinansowanie z Europejskiego Banku Europejskiego oraz z Funduszu Spójności można liczyć po spełnieniu surowych kryteriów, wynikających ze wspólnotowego prawa ochrony środowiska – co w tym przypadku będzie trudne, lub wręcz niemożliwe. Potwierdził to wizytujący zimą Podlasie przedstawiciel Komisji Europejskiej – Ladisław Miko, który oświadczył jednoznacznie, że inwestor może liczyć na dofinansowanie z Unii, jeśli droga zostanie zbudowana poza obszarem chronionym. Dotyczy to również estakady.

3. Dodatkowym problemem stojącym na drodze do budowy tunelu jest kolizja decyzji ministra (uwzględniająca tunel) z uchwalonymi wcześniej warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, w których przewidziano przekroczenie doliny rzeki estakadą. By dokumenty nie były ze sobą sprzeczne niezbędne będzie uchwalenie nowej decyzji lokalizacyjnej z uwzględnieniem tunelu.

Na ponowne rozpatrzenie sprawy obwodnicy Augustowa minister będzie miał około dwóch miesięcy. Obie strony zapowiedziały ewentualne odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A to oznacza, że wydanie pozwolenia na budowę mogłoby się odwlec o kolejne miesiące.

Przez ten czas samorząd oraz GDDKiA zapowiadają lobbing rządu. Burmistrz chce by jeszcze na kwietniowej sesji radni przygotowali skargę do premiera na decyzję ministra środowiska. Ponadto będą kontynuowane comiesięczne blokady dróg. Natomiast dyrektor Tadeusz Topczewski w sprawie obwodnicy Augustowa i przebiegu krajowej „ósemki” interweniował u ministra transportu.

Z kolei organizacje pozarządowe przekażą najświeższe informacje dotyczące decyzji Ministra do Komisji Europejskiej (która dotychczas nie ustosunkowała się jednoznacznie do sprawy), oraz do Sekretariatu Konwencji Berneńskiej. Niewykluczone, że zostaną podjęte inne działania.

Adam Bohdan

Pomóż nam chronić przyrodę

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

W obronie Rospudy