Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Nie dla polowań w Rezerwacie Las Warmiński. Żądamy od RDOŚ przestrzegania prawa

DODANE: 11-3-2017

Polowanie Łukasz Koba

W związku ze skandaliczną sprawą dopuszczenia polowań w rezerwacie przyrody Las Warmiński, żądamy od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie:

  1. Wprowadzenia do zadań ochronnych jednoznacznego zakazu polowań na zwierzęta kopytne, gdyż ich zabijanie na terenie chronionym nie ma żadnych podstaw merytorycznych i brutalnie zaburza równowagę w przyrodzie.
  2. Żądamy zakazu dobijania tzw. postrzałków tj. zwierząt zranionych w wyniku postrzelenia przez myśliwych. Przypominamy, że dochodzenie postrzałków jest również elementem polowania.
  3. W Polsce istnieje jasne orzecznictwo wskazujące na zakaz prowadzenia polowań w rezerwatach. Żądamy od RDOŚ przestrzegania prawa i nie ulegania lobby myśliwskiemu reprezentowanemu przez ministra Szyszkę.

Przypomnijmy, że w dniu 24 listopada 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał kluczowy dla ochrony przyrody wyrok. W uzasadnieniu sąd wskazał, że rezerwaty przyrody ze względu na swoją rangę powinny służyć przede wszystkim ochronie dziedzictwa przyrodniczego kraju i nie ma w nich miejsca na polowania.

Wyrok jest efektem wystąpienia w 2013 r. Nadleśnictwa Białowieża do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydanie zgody na zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody na terenie Puszczy Białowieskiej tj. Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej, Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera, Kozłowe Borki, Podcerkwa i Podolany, w celu umożliwienia dobijania zwierząt zranionych w czasie polowania. W zależności od potrzeb wniosek motywowano krzewieniem kultury myśliwskiej, względami sanitarnymi lasu oraz chęciami ulżenia w cierpieniu rannych zwierząt.

Stowarzyszenie od początku stało na stanowisku, że rezerwaty przyrody powinny być wolne od presji myśliwych i służyć przede wszystkim celom zachowania dziedzictwa przyrodniczego naszego kraju. Faktem oczywistym dla przyrodników jest obecność martwej materii organicznej w przyrodzie i jej znaczenie dla trwania innych organizmów i procesów przyrodniczych.

Cieszymy się, że mieliśmy udział w tworzeniu tak ważnego orzecznictwa. Administracja państwowa ma teraz klarowny drogowskaz jak traktować wnioski myśliwych dotyczące polowań w rezerwatach i musi się do niego stosować. Na terenach chronionych nie ma miejsca na polowania

mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich.

PODPISZ PETYCJĘ

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: suchy@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra