PRACOWNIA 19.12.2016

Czy Senat ochroni polską przyrodę?

senat.jpg

20 grudnia 2016 r. senacka Komisja Środowiska zajmie się przyjętymi w atmosferze skandalu projektami ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz WWF Polska przekazały Senatorom krytyczne uwagi do projektu, wskazując na ich szkodliwość przyrodniczą oraz złamanie prawa europejskiego. Zagrożone są drzewa i krzewy w całej Polsce oraz gatunki chronione w polskich lasach. Jeżeli Senat przyjmie projekt ustawy, usankcjonowany zostanie nie tylko koniec ochrony przyrody w Polsce ale i skandaliczne ograniczanie prawa głosu obywatelom. Przypomnijmy, że projekt autorstwa ministra środowiska Jana Szyszki został złożony rękami posłów PiS Skurkiewicza i Ardanowskiego, aby zablokować przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Co w praktyce oznacza zmiana prawa? Projekt ustawy o ochronie przyrody znosi dotychczasową ochronę drzew i krzewów, co spowoduje niekontrolowaną, masową ich wycinkę na terenie całego kraju. Podobna nowelizacja weszła w życie w 2004 r. za czasów SLD. Rozpoczęła ona proceder masowego wycinania alei przydrożnych. Liczbę wyciętych drzew można szacować na dziesiątki tysięcy rocznie, głównie gatunków cennych tj. dęby czy klony. Aby powstrzymać rzeź drzew, zmieniono prawo. 16 grudnia 2016 r. otwiera kolejny rozdział tej niechlubnej tradycji.

Zmiana ustawy o lasach powoduje zniesienie ochrony gatunkowej zwierząt, także gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem, na 1/3 powierzchni Polski zarządzanej przez Lasy Państwowe. Pomimo wiedzy o niezgodności nowelizacji z zapisami dyrektywy siedliskowej i ptasiej Sejm zdecydował się złamać prawo europejskie. Zagrożone są np. duże drapieżniki tj. wilki, cenne gatunki ptaków itp.

Ochrona ojczystej przyrody jest teraz w rękach Senatu. Czy Panie i Panowie Senatorowie przeciwstawią się lobby ministra Szyszki i stanął po stronie naszego dziedzictwa przyrodniczego? Głęboko na to liczymy

mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Aby wesprzeć Senatorów w podjęciu słusznej decyzji prosimy o wysyłanie maili z prośbą o odrzucenie projektu ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (druk senacki 397). Można podpisać także specjalny apel przygotowany przez Kongres Ruchów Miejskich do Senatorów pn. Uratujcie drzewa!

Kontakt:
Dariusz Gatkowski, WWF Polska, tel.: 785 851 401, [email protected]
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel: 606 950 329, [email protected]

Puszcza Białowieska