PRACOWNIA 01.12.2016

Nie dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej – wyślij list do Posłanek i Posłów

ustawa-lowiecka-do-kosza-504x335.jpg

1 grudnia w nocy planowane jest pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Uzasadnienie zaprezentuje Jan Szyszko, minister środowiska i czynny myśliwy. Wyślij list do wszystkich Posłanek i Posłów aby przerwali pracę nad nowelizacją Prawa łowieckiego zaproponowaną przez ministra środowiska.

Wejdź na stronę Listu, podpisz go i zachęć swoich znajomych by zrobili to samo

http://petycja.pracownia.org.pl/akcja

W liście do Posłanek i Posłów prosimy o odrzucenie projektu tej nowelizacji w całości w pierwszym czytaniu.

Ustawa ta w sposób katastrofalny pogorszyłaby w Polsce ochronę ojczystej przyrody i konstytucyjną ochronę własności. Wyposażyłaby myśliwych w uprawnienia zupełnie nieproporcjonalne do ich roli.

Projekt ministra Szyszki nie uwzględnia wieloletnich postulatów obywateli i organizacji pozarządowych:

  1. zabezpieczenia konstytucyjnych praw właścicieli nieruchomości,
  2. zakazu udziału dzieci w polowaniach,
  3. odsunięcia polowań od zabudowań mieszkalnych i dróg na co najmniej 500 m,
  4. zakazu używania toksycznej amunicji ołowianej (myśliwi wprowadzają do środowiska ponad 300 ton ołowiu rocznie),
  5. zakazu polowań zbiorowych, które są zwykłą rzezią dzikich zwierząt, nie tylko łownych,
  6. zakazu dokarmiania dzikich zwierząt (dokarmianie przez myśliwych zwiększa zagrożenia epidemiologiczne i sprzyja przenoszeniu gruźlicy zwierzęcej i ASF).

Nowelizacja nie realizuje wyroku Trybunał Konstytucyjnego z 2014 r., zgodnie z którym właściciel ziemi musi mieć możliwość wyłączenia swej nieruchomości z obwodów łowieckich i wyrażenia sprzeciwu wobec polowań na niej. Projekt przewiduje, że właściciel, który nie zgadza się na polowanie na swej nieruchomości musi udowodnić przed sądem przekonania religijne czy wyznawane zasady moralne.

Tymczasem zgodnie z Konstytucją "nikt nie może być obowiązany przez organy władzy do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania".

Minister Szyszko proponuje też karanie obywateli za przypadkowe utrudnienie polowania. To sprawi, że prawo myśliwych do zabijania zwierząt stanie się nadrzędne wobec prawa nas wszystkich do swobodnego korzystania z lasów.

Projekt przewiduje też, że ciężar finansowy wypłat odszkodowań łowieckich, dotychczas ponoszony przez koła łowieckie zostanie przeniesiony na Lasy Państwowe.

Krwawy rytuał w Spale