Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Nationale-Nederlanden: Nie niszczcie naszej przyszłości naszymi pieniędzmi!

DODANE: 6-5-2016

Nationale-Nederlanden bogaci się kosztem życia ludzi, klimatu i przyrody na niespotykaną skalę. Zyski koncernu oraz nasze emerytury pochodzą między innymi z dywidend wypłacanych przez firmy posiadające i planujące nowe odkrywkowe kopalnie węgla brunatnego. Dlatego 10 maja mieszkańcy regionów zagrożonych budową odkrywek oraz przedstawiciele organizacji społecznych i przyrodniczych spotkają się pod siedzibą NN PTE w Warszawie i zażądają, aby Otwarty Fundusz Emerytalny NN OFE przezeń zarządzany przestał „Niszczyć naszą przyszłość naszymi pieniędzmi!”. Zgromadzenie Publiczne poprzedzi śniadanie prasowe, na które zapraszają Fundacja „Rozwój Tak -Odkrywki Nie” oraz Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Nationale-Nederlanden inwestuje przyszłe emerytury Polek i Polaków w firmy wydobywające węgiel brunatny metodą odkrywkową – najbardziej toksyczne i emisyjne paliwo kopalne. Podwójnie ryzykuje tym przyszłość swoich klientów: po pierwsze, wspiera działalność negatywnie wpływającą na zdrowie ludzi, środowisko i klimat, po drugie lokuje środki w gałąź przemysłu zagrożoną nierentownością i bankructwem.

Spółka Nationale-Nederlanden jest jednym z największych udziałowców Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) – posiada 9,97 proc. jej akcji. Jest też właścicielem udziałów w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE). ZE PAK i PGE to główni gracze na rynku wydobycia i spalania węgla brunatnego w naszym kraju: eksploatują obecnie osiem odkrywek i planują budowę sześciu kolejnych (na złożach: Ościsłowo, Dęby Szlacheckie i Oczkowice w przypadku spółki ZE PAK oraz na złożach: Gubin-Brody, Turów i Złoczew w przypadku PGE). NN jako kluczowy udziałowiec tych firm ma poważny wpływ na kierunek ich rozwoju, w tym na podjęcie przez nie decyzji o rezygnacji z budowy nowych kopalni odkrywkowych.

Kopalnie odkrywkowe to zniszczenie środowiska na ogromną skalę i cios dla lokalnych społeczności: śmierć setek miejscowości, wysiedlenie wielu tysięcy ludzi, bezpowrotna utrata dziesiątek tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych, zanieczyszczenie wody i powietrza, gigantyczne leje depresyjne powodujące wysychanie jezior, rzek i osuszenie gruntów rolnych, zmniejszenie plonów i upadek rolnictwa oraz turystyki. Mieszkańcy terenów zagrożonych powstaniem odkrywek protestują przeciwko tym nieetycznym inwestycjom. Społeczności lokalne wyraziły już swój sprzeciw wobec odkrywek w prawomocnych referendach lokalnych oraz podczas licznych protestów, pikiet i demonstracji, takich jak Łańcuch Ludzi Stop Odkrywce w 2014 roku. Ich głosy są ignorowane, a prawa bezwzględnie łamane przy milczącej akceptacji władz, instytucji finansowych i sporej części społeczeństwa, które nie jest świadome prawdziwych kosztów wydobycia węgla brunatnego, ani tego, że nie zapewni on nam bezpieczeństwa energetycznego.

Spalanie węgla jest również główną przyczyną zmian klimatu uznanych za największe zagrożenie dla ludzkości. Podpisując traktat klimatyczny wynegocjowany w Paryżu w grudniu 2015 roku, UE oraz 175 państw, w tym Polska, zobowiązały się do podjęcia wszelkich działań niezbędnych, by zatrzymać ocieplenie klimatu znacznie poniżej progu 2°C. Aby tak się stało, co najmniej 88 proc. znanych zasobów węgla musi zostać w ziemi.

Nie tylko Polska walczy o to, by cele Szczytu Klimatycznego w Paryżu zostały osiągnięte. W maju 2016 na całym świecie mają miejsce obywatelskie manifestacje i protesty pod wspólnym hasłem Break Free from Fossil Fuels. Ich celem jest pokazanie rządom, koncernom energetycznym i inwestorom, że mieszkańcom Ziemi nie jest obojętne, jaka będzie jej przyszłość. Miesiąc BREAK FREE to społeczny sygnał, że najwyższy czas na zmiany, które doprowadzą do rezygnacji ze spalania paliw kopalnych i pozwolą ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu znacznie poniżej 2°C.

Czerpiąc zyski z energetyki węglowej – sektora schyłkowego i nierentownego – Nationale-Nederlanden ryzykuje pieniędzmi obywateli, całkowicie ignorując światowe trendy. Dotychczas już ponad 500 instytucji finansowych, których aktywa oceniono na 3,4 biliona dolarów, pozbyło się udziałów w spółkach węglowych.

Akcja Nie Niszczcie! jest wyrazem braku społecznego przyzwolenia na to, by emerytury Polek i Polaków umożliwiały zniszczenie życia ludzi, ich więzi, tradycji i kultury oraz trwałą degradację przyrody i klimatu.

Podczas Zgromadzenia Publicznego reprezentanci społeczności zagrożonych budową odkrywek i wspomagające je organizacje społeczne przedstawią zarządowi Nationale-Nederlanden PTE S.A:

  1. Apel Koalicji „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” do przewodniczącego rady nadzorczej NN PTE S.A. o wycofanie inwestycji NN ze spółek planujących budowę nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego.
  2. Oficjalne żądanie, aby Nationale-Nederlanden OFE zarządzany przez NN PTE S.A. wezwał spółkę ZE PAK do rezygnacji ze szkodliwych inwestycji lub sprzedał swoje udziały w spółce ZE PAK, jeżeli ta nie zastosuje się do wezwania.

Zapraszamy również na śniadanie prasowe, które poprzedzi akcję Nie Niszczcie!

W dyskusji pod hasłem „Nationale-Nederlanden – nieznane oblicze, czyli kto niszczy środowisko i klimat za nasze pieniądze?” wezmą udział eksperci:

  • dr Michał Wilczyński – ekspert ds. paliw i energii, były główny geolog kraju i wiceminister środowiska,
  • Marcin Popkiewicz – redaktor portali Ziemianarozdrozu.pl i Naukaoklimacie.pl, laureat głównej nagrody konkursu Dziennikarze dla Klimatu 2015,
  • Kuba Gogolewski – ekonomista, kampanier finansowy Fundacji „Rozwój TAK-Odkrywki NIE”.

Śniadanie prasowe: 10 maja (wtorek) 2016, godz. 10, Centrum Prasowe Foksal (Dom Dziennikarza), Warszawa, ul. Foksal 3/5, sala B

Akcja Nie Niszczcie!: 10 maja 2016, godz. 11, Warszawa, ul. Topiel 12, przed siedzibą Nationale-Nederlanden

Informacje i kontakt:
Jakub Gogolewski, Fundacja Rozwój Tak – Odkrywki Nie
e-mail: [email protected]

Diana Maciąga, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
e-mail: [email protected]