PRACOWNIA 10.04.2006

Znów zaskakujące wypowiedzi z Ministerstwa

Już wkrótce mają zapaść decyzje w sprawie budowy obwodnicy Wasilkowa (14 kwietnia) oraz w sprawie Augustowa (21 kwietnia). Decyzje takie ma wydać Ministerstwo Środowiska.

Kilka dni temu można było jednak poznać opinię Marka Sobieckiego, dyrektora departamentu polityki ekologicznej w ministerstwie środowiska, który odnosząc się do protestów, jakie organizują zwolennicy, jak najszybszego wybudowania obu obwodnic, powiedział: „Waszym problemem jest to, że macie tutaj dużo obszarów chronionych, także prawem unijnym, na przykład Natura 2000. To ogranicza możliwości inwestycji, a z drugiej strony ułatwia organizacjom ekologicznym ich blokowanie. Komisja Europejska nie zatwierdzi nam żadnego projektu, ani nie da pieniędzy, jeśli nie będą one uzgodnione społecznie.

Szukamy więc różnych rozwiązań. Stąd pomysł ministra z tunelem, który jest jakąś próbą znalezienia kompromisu. 21 kwietnia może być zakończona analiza i jakiś przełom w tej sprawie. Tak naprawdę nie ma rozwiązania idealnego. Po prostu musimy jakoś pogodzić interesy mieszkańców z interesami ekologów”.

To już nie pierwsza taka opinia, która wskazuje na „problem” ilości obszarów chronionych na terenie Podlasia. Skandaliczna jest ona jednak ze względu na fakt, iż wypowiada ją przedstawiciel ministerstwa, które powołane jest m. in. do tego, by chronić przyrodę, i szukać jak najlepszych rozwiązań pojawiających się problemów.

Zadziwia również tendencyjność wypowiedzi dyrektora Sobieckiego o ułatwieniach, jakie organizacjom ekologicznym daje prawo unijne. Dyrektor zapomina o tym, że głównym argumentem ekologów jest dbałość o przestrzeganie prawa oraz szukanie najlepszych rozwiązań dla miejscowej ludności i przyrody.

Źródło: Poranny.pl

Pracownia na YouTube

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Przejścia górne