Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Skarżyska S-7 pod lupą Parlamentu Europejskiego

DODANE: 8-3-2016

Łąki w dolinie rzeki Oleśnicy, pas pod drogę S-7

W dniu 7 marca 2016 r. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego (KPPE) poinformowała Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w związku z naruszeniem europejskiego prawa środowiskowego podczas realizacji skarżyskiej S-7.

Petycję do Parlamentu Europejskiego w maju 2015 r. skierowały Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz CEE Bankwatch Network. Organizacje poprosiły o wyegzekwowanie przestrzegania prawa i dorobku wspólnotowego w zakresie ochrony należących do najcenniejszych w skali Polski siedlisk przeplatki aurinii zagrożonych przez budowę drogi ekspresowej S-7. Poproszono ponadto o zajęcie stanowiska w sprawie finansowania przedmiotowej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.

Podjęcie postępowania wyjaśniającego przez KPPE oznacza, że po Komisji Europejskiej i Europejskim Banku Inwestycyjnym, sprawie skarżyskiej S-7 przygląda się już trzecia instytucja europejska.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot od początku procesu inwestycyjnego opowiadała się za szybką budową tej drogi jako działania poprawiającego bezpieczeństwo ludzi i wzrost standardów środowiskowych.

Przypomnijmy, że budowa drogi ekspresowej S-7 wraz z węzłem Skarżysko Północ jest kontrowersyjna z punktu widzenia prawa i wymogów ochrony środowiska.

  • postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej prowadzono nieprawidłowo. Najpoważniejszy zarzut stojący u podstawy wszystkich dalszych problemów tej inwestycji to brak prawidłowego rozpoznania stanu środowiska rejonu inwestycji. Poskutkowało to wyeliminowaniem z obrotu prawnego decyzji środowiskowej z 2008 r. oraz zaskarżenie wydanej w 2014 r. zastępczej decyzji środowiskowej.
  • podczas procesu inwestycyjnego doszło do naruszenia prawa krajowego i europejskiego. Organy wydały zgodę na inwestycję pomimo istnienia dowodów na znaczące negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Lasy Skarżyskie.
  • na gruncie polskim wciąż nie jest znany status prawny inwestycji, trwają postępowania sądowe dotyczące decyzji środowiskowej (przed NSA) i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (przed WSA po decyzji Ministra Infrastruktury).
  • inwestor doprowadził do dwukrotnego zniszczenia środowiska związanego z wycinką pasa lasu oraz siedliska, na które miały zostać przeniesione chronione gatunki motyli. Trwa rozpatrywanie szkody w środowisku.
  • pomimo, że węzeł Skarżysko Północ ma zniszczyć jedną z najlepiej zachowanych w kraju populacji przeplatki aurinii, zaproponowane kompensacje nie mają szans na powodzenie.
  • w miejsce postulowanego przez naukowców przejścia dla dużych zwierząt zaplanowano węzeł Skarżysko Północ. Takie działanie stanowi zagrożenie dla migracji i przerwanie korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym w zachowaniu łączności ekologicznej.
  • Realizacja węzła Skarżysko Północ jest całkowicie nieuzasadniona. Jest także nie do pogodzenia z ochroną populacji przeplatki aurinii w dolinie rzeki Oleśnicy.

Pomimo pozornie korzystnego rozstrzygnięcia dla inwestycji na gruncie krajowym, inwestycja nie może powstać z naruszeniem prawa europejskiego. Dlatego niezmiernie ważne jest dalsze prowadzenie dialogu na rzecz poprawy projektu. W tym celu 9 marca 2016 r. odbędzie się spotkanie przedstawicieli Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Będzie to kolejna próba wyjścia z impasu inwestycyjnego i doprowadzenia do pomyślnego ukończenia projektu. Kolejną szansą na konstruktywny dialog w sprawie poprawy projektu skarżyskiej S-7 jest propozycja spotkania z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego w Kielcach.

Liczymy, że wysiłkiem wszystkich stron zaangażowanych w ten proces uda się rozwiązać problemy środowiskowe i prawne tej inwestycji. Do pozytywnego zamknięcia tej sprawy potrzeba tylko woli poprawy projektu. Sama praca nad ulepszeniem projektu będzie zdecydowanie krótsza niż kolejne spory. To rozsądne wyjście z impasu

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego – instytucja europejska działająca w Parlamencie Europejskim, odpowiedzialna za rozpatrywanie petycji obywateli Wspólnoty Europejskiej. Petycje te umożliwiają Parlamentowi Europejskiemu zwrócenie uwagi na wszelkie przypadki naruszenia praw obywateli Unii Europejskiej przez państwo członkowskie, władze lokalne lub instytucję.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. (+48) 33 817 14 68