PRACOWNIA 04.02.2016

Polowania nie dla dzieci, a cała Puszcza Białowieska parkiem narodowym. Jesteś za? To gramy w tym samym zespole

1-procent-2015.jpg

Czy popierasz naszą inicjatywę zakazu udziału dzieci w krwawym hobby dorosłych? Czy uważasz, że majestatyczne jelenie w czasie rykowiska warto podziwiać, zamiast zabijać? Czy Puszczę Białowieską – ostatni matecznik dzikiej przyrody – należy chronić przed zakusami drwali? Czy wilki zasługują na bezpieczne przejścia dla zwierząt, żeby nie musiały ginąć pod kołami samochodów? Czy zasługują na ochronę przed wnykami i strzelbami kłusowników? Czy przyroda i krajobraz polskich gór są bezcenne, więc powinny być zachowane? Jeśli zgadzasz się z naszymi postulatami, to znaczy, że jesteśmy po tej samej stronie. Z Twoją pomocą działać będziemy skuteczniej. Bądź z nami – Twój 1% podatku może wiele zmienić.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy bezpieczny i bezpłatny program do rozliczenia podatkowego, dzięki niemu możesz również przekazać 1 procent podatku Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Nasz nr KRS 0000120960

http://jeden-procent.pracownia.org.pl

Dlaczego Twój 1% jest dla nas ważny?

Jesteśmy organizacją społeczną, powstałą oddolnie, niezależną od instytucji państwowych, politycznych czy religijnych. Nie przyjmujemy pieniędzy od podmiotów, których działania ingerują w stan środowiska naturalnego. Swoją pracę na rzecz przyrody finansujemy z darowizn i dotacji, a istotnym wsparciem naszych działań są środki z 1% podatku, przekazywane nam przez osoby, dla których przyroda jest ważna.

Zobacz co nas inspiruje. Broniąc przyrody – bronimy siebie.

Co nas wyróżnia

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot od ponad 26 lat wspiera ochronę miejsc cennych przyrodniczo, uczy o wartości natury i problemach środowiska, a także zaraża pasją do ochrony przyrody. Stoimy na straży unikatowych walorów przyrodniczych Polski, dbamy o bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i całych ekosystemów. Działamy lokalnie, ale też wprowadzamy zmiany systemowe.

Jesteśmy skuteczni – o naszej pracy świadczą uratowane miejsca, lepiej chronione gatunki, doskonalsze przepisy, a także bardziej świadome i wrażliwe społeczeństwo. Cechuje nas doświadczenie, solidna wiedza, otwartość na współpracę oraz wytrwałość.

Efekty naszych działań

Trudno wyliczyć wszystko, co zrobiliśmy przez te lata dla przyrody. Oto niewielki, ale konkretny wycinek efektów naszych działań z ostatniego czasu:

  • przyczyniliśmy się do zmniejszenia limitu odstrzału wilka na Słowacji i wprowadzenia strefy ochrony transgranicznej,
  • zapoczątkowaliśmy dyskusję o udziale dzieci w polowaniach i zebraliśmy podpisy pod petycją do prezydenta,
  • stworzyliśmy i rozwijamy jedyny w Polsce profesjonalny portal korytarze.pl, którego częścią jest punkt konsultacyjny dla projektantów na temat bezpiecznych przejść dla zwierząt,
  • wydajemy Miesięcznik Dzikie Życie,
  • podnosimy świadomość ekologiczną podczas warsztatów, szkoleń i spotkań realizowanych w Stacji Edukacji Ekologicznej w Bystrej.

Nasze aktualne priorytety:

  • dbamy o bezpieczeństwo drapieżników, pilnie śledzimy przypadki skłusowania wilków i ich śmierci na drogach,
  • działamy na rzecz objęcia całej Puszczy Białowieskiej ochroną w ramach Białowieskiego Parku Narodowego,
  • monitorujemy prace nad zmianami w prawie łowieckim, aby doprowadzić do zakazu udziału dzieci w polowaniach, zakazu polowań zbiorowych z nagonką, zakazu szkolenia psów myśliwskich na żywych zwierzętach, a także wycofania z użycia toksycznej myśliwskiej amunicji ołowianej, zwiększenia minimalnej odległości polowań od zabudowań i zakazu dokarmiania zwierzyny, bo tutaj tkwi przyczyna szkód na polach,
  • promujemy przejścia dla zwierząt, żeby podnosić bezpieczeństwo na drogach, rozwijamy portal korytarze.pl,
  • prowadzimy Stację Edukacji Ekologicznej w Bystrej.

Nasz nr KRS 0000120960

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. (+48) 33 817 14 68

Kontakt do nas

http://pracownia.org.pl
http://klimatycznaedukacja.pl
http://korytarze.pl

http://jeden-procent.pracownia.org.pl

Zalety naszego programu do rozliczenia podatkowego
Przekazując 1% swojego podatku na nasze działania, możesz skorzystać z łatwego w obsłudze programu do rozliczenia PIT. Jego zalety to m.in. możliwość wypełnienia on-line, bez instalacji, pełna współpraca z e-Deklaracjami Ministerstwa Finansów, przydatne narzędzia, w tym PIT-Asystent – inteligentny pomocnik, dzięki któremu osoby niemające wiedzy podatkowej bez problemu poradzą sobie z wypełnieniem PIT-a.