PRACOWNIA 14.01.2016

Europejski Bank Inwestycyjny wizytuje skarżyską S-7. Samorząd zbiera podpisy

11 stycznia 2016 r. miała miejsce wizytacja pracownika wydziału skarg Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na skarżyskim odcinku S-7. Wizyta miała na celu weryfikację zgłoszonych przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot uwag dotyczących sposobu realizacji inwestycji na odcinku Skarżysko-Kamienna – gr. województw. Przedstawiciel EBI uczestniczył także w wizji budowanych na radomskim odcinku S-7 przejść dla zwierząt oraz istniejącej w Skarżysku strefy przemysłowej.

Podczas spotkania Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz CEE Bankwatch Network zaprezentowały swoje zastrzeżenia do sposobu realizacji skarżyskiego odcinka S-7. Szczególny nacisk położono na sytuację prawną inwestycji, która narusza europejską dyrektywę ocenową. Zaprezentowano także opinie naukowe wskazujące, że realizacja inwestycji w forsowanym od 9 lat wariancie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 „Lasy Skarżyskie” i zagrozi drożności korytarza ekologicznego o międzynarodowym znaczeniu.

Oprócz części studyjnej odbyła się wizja w terenie – zarówno na trasie planowanej inwestycji na odcinku skarżyskim, jak i  na placu budowy radomskiego odcinka S-7. Zaprezentowano m.in. przejście dolne dla dużych zwierząt, które będzie kierować zwierzęta (m.in. łosie) wprost pod koła pojazdów na drodze autobusowej do Szydłowca, co stanowi nie tylko ograniczenie funkcjonalności przejścia, ale i narażanie zdrowia i życia ludzi przez powodowanie wypadków.

Europejski Bank Inwestycyjny to główny kredytodawca inwestycji drogowych w Polsce.

Miał finansować także skarżyski odcinek S-7. Obecnie kredytowanie tego odcinka stoi pod znakiem zapytania.

EBI to główny partner naszego kraju w realizacji inwestycji drogowych. Swoje pieniądze przekazuje tylko na inwestycje spełniające wymogi środowiskowe i nienaruszające prawa i standardów UE. Warto mądrze przygotowywać inwestycje drogowe, ponieważ bez tych pieniędzy trudniej jest budować drogi w Polsce

mówi Radosław Ślusarczyk

Przyczyną uniemożliwiającą sprawną realizację inwestycji od lat są plany budowy węzła Skarżysko Północ. 14 stycznia 2016 r. z inicjatywy miasta ruszyła akcja zbierania podpisów poparcia dla budowy drogi wraz z węzłem Skarżysko Północ.

Podpisy mają zostać przekazane Komisji Europejskiej dla zobrazowania jak ważna dla mieszkańców jest inwestycja. Miasto otwarcie mówi o prawdziwym celu budowy węzła, czyli połączeniu drogi ekspresowej z nową strefą przemysłową w Skarżysku-Książęcym. Niestety, miasto zaplanowało strefę na obszarze Natura 2000 „Lasy Skarżyskie”, co oznacza że jej budowa będzie niemożliwa. Forsowaniu nowej strefy nie przeszkadza fakt, że Skarżysko posiada już dogodnie zlokalizowaną i uzbrojoną w media strefę gospodarczą.

Trasa S-7 jest drogą tranzytową na osi północ-południe Polski. Kierowcom zależy na sprawnym połączeniu Warszawy z Krakowem, a nie na istnieniu węzła drogowego prowadzącego do niepewnej w realizacji strefy przemysłowej. Przy planowanym natężeniu ruchu na poziomie 31 tys. p/d, węzeł obsłuży zaledwie 1500 pojazdów. Droga bez spornego węzła już dawno byłaby oddana do ruchu i służyła kierowcom, tymczasem inwestycja jest opóźniana przez bliżej niesprecyzowany interes wąskiej grupy zainteresowanej budową węzła Skarżysko Północ.

Adresatem petycji nie powinna być Bruksela, ale sam Urząd Miasta Skarżyska-Kamienna, który upiera się przy węźle w wyniku własnych błędów planistycznych. Nie można jednocześnie mieć obszaru chronionego i strefy przemysłowej. O ile z Natury 2000 nie można zrezygnować, ponieważ Polska zgłosiła ją do KE, to można podjąć mądrą decyzję dotyczącą rezygnacji z węzła Skarżysko Północ i wsparcia rozwoju już istniejącej strefy gospodarczej. Powstaje także pytanie jak Komisja Europejska zareaguje na podpisy popierające de facto zniszczenie obszaru Natura 2000, skoro to właśnie ta instytucja trzyma pieczę nad nienaruszalnością europejskiej sieci obszarów chronionych. Ale czy Urząd Miasta w ogóle wyjaśnił ludziom, pod czym mają się podpisać?

mówi Radosław Ślusarczyk

Stowarzyszenie od 2007 r. mówi o potrzebie budowy tej drogi. Wielokrotnie przekazywało wskazówki dotyczące rozwiązań godzących interesy ludzi i przyrody, czym wspierało sprawną realizację inwestycji. Protest sterowany przez współwinnych obecnej sytuacji na skarżyskiej S-7 nie poprawi projektu, a tylko takie działanie może zakończyć impas tej inwestycji.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. (+48) 33 817 14 68

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Łąki Doliny Oleśnicy, monitoring 2016 r.