PRACOWNIA 29.03.2006

Leśny Czyn Roku 2005

Fundacja Zielona Nadzieja ze Słowacji informuje o możliwości zgłaszania nominacji do konkursu Leśny Czyn Roku 2005. Już siódmy raz można zgłaszać do konkursu kandydatów, nie tylko ze Słowacji, ale również z Czech, Węgier i Polski.

Nominować można każdego, kto zajmuje się określoną aktywnością, która w 2005 r. przyczyniła się do ochrony konkretnego lasu lub pośrednio, np. przez zmobilizowanie mediów, inicjowanie legislacyjnych lub administracyjnych działań, stworzyła szansę na lepszą jego ochronę. Nominowani mogą być też ludzie, których długi okres działania widać w postaci uratowanych lasów, które mogłyby zginąć bez ich wsparcia. Nominowanymi nie muszą być tylko ekolodzy i leśnicy z państwowych lub pozarządowych organizacji, ale także przedstawiciele mediów, urzędnicy samorządowi, prawnicy i zwykli obywatele.

W 2000 r. pierwszą nagrodę Leśnego Czynu otrzymał dr Wojciech G. Byrcyn za działalność na rzecz ochrony przyrody Tatr.

Nominacje ze szczegółowym opisem działalności nominowanego, ewentualnie z opisem jego działalności, razem z podstawowymi danymi o nominowanym, można przesyłać do 26 kwietnia br., na adres: Nadácia Zelená nádej, 082 13 Tulčik, fax 051-7789138, e-mail: [email protected], gfp.sk.

Zwycięzcy, którzy zostaną wyłonieni przez jury - złożone z członków Fundacji, przedstawicieli pozarządowych organizacji, lasów państwowych i państwowych służb ochrony przyrody - otrzymają nagrody w wysokości, kolejno 8000, 5000 i 3000 koron oraz nagrody książkowe.
Wyniki konkursu będą ogłoszone oficjalnie na konferencji prasowej pod koniec kwietnia br.

Kontakt w Polsce:
Jacek Zachara
Stowarzyszenie Olszówka
tel. 33 816 11 96, 693 315 998
e-mail: [email protected]
free.ngo.pl/olszowka

Tłumaczenie: Anna Patejuk

Kornik w Puszczy Białowieskiej