PRACOWNIA 10.12.2015

Rezerwaty Puszczy Białowieskiej wolne od polowań – kolejny sukces ochrony przyrody w Polsce

W dniu 24 listopada 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał kluczowy dla ochrony przyrody wyrok. W swoim ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, że rezerwaty przyrody ze względu na swoją rangę powinny służyć przede wszystkim ochronie dziedzictwa przyrodniczego kraju i nie ma w nich miejsca na polowania.

Przypomnijmy, że w 2013 r. Nadleśnictwo Białowieża wystąpiło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydanie zgody na zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody na terenie Puszczy Białowieskiej tj. Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej, Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera, Kozłowe Borki, Podcerkwa i Podolany, w celu umożliwienia tzw. dochodzenia postrzałków, czyli dobijania zwierząt zranionych w czasie polowania. W zależności od potrzeb wniosek motywowano krzewieniem kultury myśliwskiej, względami sanitarnymi lasu oraz chęciami ulżenia w cierpieniu rannych zwierząt.

Stowarzyszenie od początku stało na stanowisku, że rezerwaty przyrody powinny być wolne od presji myśliwych i służyć przede wszystkim celom zachowania dziedzictwa przyrodniczego naszego kraju. Faktem oczywistym dla przyrodników jest obecność martwej materii organicznej w przyrodzie i jej znaczenie dla trwania innych organizmów i procesów przyrodniczych.

Myśliwi nie muszą wyręczać naturalnych i niezawodnych służb sanitarnych lasu: padlinożerców, owadów i mikroorganizmów. Działaniem eliminującym konieczność zastosowania "humanitarnego odstrzału postrzałków" powinno być przede wszystkim odsunięcie polowań od granicy rezerwatów przyrody

mówi Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest pierwszym w tego typu sprawie, a więc to przełomowy wyrok dla ochrony przyrody.

Cieszymy się, że mieliśmy udział w tworzeniu tak ważnego orzecznictwa. Od teraz sądy będą miały klarowny drogowskaz jak traktować wnioski myśliwych dot. polowań w rezerwatach. Wierzymy, że uchroni to tereny cenne przyrodniczo przed negatywnymi oddziaływaniami łowiectwa

dodaje Sylwia Szczutkowska

To już drugi sukces Pracowni na rzecz Wszystkich Istot związany z eliminacją presji myśliwych z Puszczy Białowieskiej. Dzięki inicjatywie Pracowni, 5 kwietnia 2011 r. Minister Środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego. Strefa wolna od polowań obejmuje ponad 30 km2 cennego lasu. Dzięki niej z terenu ostoi usunięto kilkadziesiąt ambon myśliwskich.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wpisuje się w oczekiwania przyrodników i społeczeństwa, że na terenach chronionych, zwłaszcza w Puszczy Białowieskiej, nie ma miejsca na polowania.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Sylwia Szczutkowska
tel. 512 281 664, e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. 33 817 14 68

Relacja z manifestacji Dość rządów lobby myśliwskiego w naszym kraju