PRACOWNIA 20.11.2015

Koniec rozmów o skarżyskiej S-7. GDDKiA zamierza zniszczyć dolinę Oleśnicy

przeplatka aurinia motyle Skarżysko-Kamienna.JPG

Dzisiaj tj. 20 listopada 2015 r. o godzinie 12.00 kielecka GDDKiA ogłosi wykonawcę przetargu na przenoszenie na siedlisko zastępcze roślin żywicielskich chronionych gatunków motyli zagrożonych budową skarżyskiej S-7. Niecały miesiąc temu GDDKiA na oficjalnym spotkaniu deklarowała lokalnym samorządom i społeczności wolę poszukiwania kompromisów dla lokalizacji węzła Skarżysko Północ. Ogłoszenie przetargu na przenoszenie roślin z terenu węzła jest wycofaniem się GDDKiA z wcześniejszych ustaleń i zaprzepaszczeniem możliwości wyjścia z impasu inwestycyjnego.

Przypomnijmy, że dolina rzeki Oleśnicy stanowi jedno z najlepiej zachowanych siedlisk przeplatki aurinii w województwie świętokrzyskim i jest kluczowe dla zachowania tego motyla w okolicznym obszarze Natura 2000 Lasy Skarżyskie. To w tym miejscu zaplanowano budowę węzła Skarżysko Północ.

Dla eliminacji zagrożeń przyrodniczych, od 2014 r. trwają rozmowy dotyczące poprawy projektu pomiędzy Stowarzyszeniem Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, GDDKiA a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – kredytodawcą dla inwestycji. Ostatnie spotkanie miało miejsce 26 października 2015 r. w Skarżysku Kamiennej, gdzie inwestor przedstawił alternatywną lokalizację węzła Skarżysko Północ, która eliminowałaby część zagrożeń przyrodniczych. Pomimo ustaleń o wymianie materiałów do analizy i zapewnień wobec lokalnej społeczności i samorządów o możliwości rozwiązania problemu tej inwestycji, to rozstrzygnięcie przetargu na przenoszenie roślin zaprzepaszcza możliwość konstruktywnej rozmowy.

Działania GDDKiA bazują na kuriozalnych decyzjach derogacyjnych wydanych przez kielecki RDOŚ. To chyba pierwsza w historii sytuacja, w której organ ochrony środowiska dopuszcza przesadzanie czarcikęsu łąkowego i goryczki wąskolistnej (a więc bylin) w grudniu. Warunki przeprowadzenia translokacji roślin nie dają żadnych szans na powodzenie tej akcji. O tym, że działanie planowane przez GDDKiA nie zakończą się sukcesem mówią także opinie niekwestionowanych autorytetów w dziedzinie entomologii i biologii konserwatorskiej (ochrony bezkręgowców), w tym prof. Dariusza Tarnawskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ogłoszony przetarg zmusza wykonawcę do prac, na które nie uzyskano decyzji derogacyjnych tj. przenoszenie oprzędów gąsienic, niszczenie siedliska gatunku chronionego, niszczenie siedlisk przyrodniczych, z których jedno jest priorytetowe dla Wspólnoty Europejskiej.

Działania GDDKiA zamiast rozwiązać problem dla możliwości wybudowania tak potrzebnej w regionie drogi, skutecznie oddalają tą możliwość na kolejne lata. Doprowadzenie do szkody w gatunkach będących w zainteresowaniu Unii Europejskiej uruchomi długotrwałe procedury administracyjne i konieczność naprawy zniszczeń przyrodniczych, które będą bardzo kosztowne i czasochłonne. To jak deja vu. Wcześniej GDDKiA bezpodstawnie wycięła pod przebieg drogi pas lasu, który od 4 lat zarasta

mówi Radosław Ślusarczyk

Stowarzyszenie już zaskarżyło rygor natychmiastowej wykonalności dla przesadzenia roślin. Na początku przyszłego tygodnia koalicja organizacji przyrodniczych złoży także oficjalną skargę do Komisji Europejskiej, Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego oraz do instytucji finansujących projekt.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Łąki Doliny Oleśnicy, monitoring 2016 r.