Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Nowelizacja ustawy łowieckiej do napisania od nowa

DODANE: 15-7-2015

Szejm 2015 polowania myśliwi

Wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka na dzisiejszej konferencji prasowej „Skandaliczne praktyki legislacyjne podczas procedowania projektu ustawy łowieckiej”, poinformowała, że Marszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska skierowała projekt ustawy z powrotem do Komisji w celu jej prawidłowego procedowania.

Konferencję zorganizowała Wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka, która do wspólnego wystąpienia zaprosiła Dorotę Wiland (prezeska Fundacji Ius Animalia) oraz Dorotę Sumińską (członkini Rady przy Najwyższej Izby Kontroli).

Wanda Nowicka jednoznacznie pokreśliła, że 24 czerwca 2015 r. podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa „Sejmowe lobby myśliwych doprowadziło do złamania Konstytucji i Regulaminu Sejmu. Podczas procedowania nad ustawą o prawie łowieckim przegłosowało takie procedowanie w wyniku którego posłowie i posłanki nie mogli składać swoich poprawek ani procedować nad poprawkami już zgłoszonymi”. Przypomnijmy, że ustawa została przyjętą „w ciemno”.

Wanda Nowicka zwróciła się do Biura Analiz Sejmowych o ekspertyzę prawną, która w pełni potwierdziła jej wątpliwości i zastrzeżenia.

W ekspertyzie – jak podała Nowicka – napisano:

„1. Działania Komisji były niezgodne z przepisami Konstytucji i Regulaminem Sejmu normującymi postępowanie ustawodawcze, a w szczególności z art. 119 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu.
2. Przyjęte sprawozdanie w rozumieniu Regulaminu Sejmu, a jego przedłożenie Sejmowi nie spełnia warunków niezbędnych do przeprowadzenia drugiego czytania.
3. Wniosek o uchwalenie ustawy zawarty w sprawozdaniu Komisji przyjętym niezgodnie z Regulaminem Sejmu nie może być przedmiotem głosowania w Izbie.
4. Uchwalenie w ten sposób ustawy byłoby niezgodne z prawnie określonymi warunkami postępowania ustawodawczego, co stanowi przesłankę do uznania ustawy za niezgodną z Konstytucją ze względu na tryb postępowania zastosowany przy uchwalaniu tej ustawy”.

Odrzucenie przez Marszałkinię Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską proponowanego kształtu ustawy przez lobby myśliwych jest działaniem na rzecz praworządności

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni

Ustawa była napisana pod dyktando lobby myśliwskiego, podczas procedowania zostały odrzucone wszystkie uwagi strony społecznej, ministerstwa środowiska i służb ochrony przyrody. Wielu specjalistów wypowiadało się jednoznacznie przeciwko proponowanego kształtowi ustawy Prawo łowieckie – stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, negatywne opinie pedagogów i psychologów z Polskiej Akademii Nauk oraz naukowców Uniwersytetu Śląskiego w kwestii możliwości udziału dzieci w polowaniach. Znana jest także negatywna opina Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, według której proponowana nowelizacja nie realizuje w pełni wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r., a także jest niezgodna z orzecznictwem TK oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Ustawę nowelizującą prawo łowieckie należy napisać od nowa. Podczas ponownych prac Komisji będziemy domagać się zakazu udziału dzieci w polowaniach, poszanowania własności prywatnej zgodnie z wyrokiem Trybunału, zakazu używania amunicji ołowianej, zakazu dokarmiania zwierząt, konieczności corocznego poddawania myśliwych badaniom psycho-zdrowotnym, eliminacji sądów łowieckich oraz wprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów łowieckich

dodaje Radosław Ślusarczyk

Wyrzucenie tej ustawy do kosza, świadczy o tym, że rządy lobby myśliwskiego w Polsce i dominacja PZŁ w polityce odchodzą w niepamięć. Czas na zmianę!

Pełna transmisja z konferencji prasowej z 15 lipca 2015 r.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj również: