PRACOWNIA 10.06.2015

Czy sejmowa Komisja przyjmie kontrowersyjne zmiany w Prawie łowieckim?

W dniu 11 czerwca 2015 r. o godz. 18.00 w Sejmie odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, podczas którego głosowane będzie sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia poselskiego i rządowego projektu zmian w ustawie Prawo łowieckie.

Wiadomość z ostatniej chwili. Posiedzenie Komisji zostało odwołane - nie podano przyczyny odwołania i nowego terminu.

Nowelizacja Prawa łowieckiego jest konieczna w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r. TK orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisów Prawa łowieckiego o automatycznym włączaniu prywatnych gruntów do obwodów łowieckich bez zapewnienia właścicielom prawnych środków ochrony własności, w tym możliwości sprzeciwu wobec polowań na ich gruncie. Obwody łowieckie obejmują 90% obszaru kraju, czyli w praktyce wszystkie grunty leżące poza granicami miast.

W konsultacjach publicznych i w trakcie prac sejmowych szereg postulatów dotyczących niezbędnych i pilnych zmian w Prawie łowieckim zgłosiły organizacje pozarządowe skupione w koalicji Niech Żyją!, Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, UNICEF Polska, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Dzieci Niczyje, Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Rzecznik Praw Dziecka. Najważniejsze z nich dotyczyły:

  1. wpisania do przepisów łowieckich wyraźnego zakazu udziału dzieci w polowaniach,
  2. pełnej realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
  3. niezwłocznego wycofania z użycia toksycznej myśliwskiej amunicji ołowianej,
  4. zwiększenia minimalnej odległości wykonywania polowań od zabudowań ze 100 m do 500 m,
  5. zakazu dokarmiania zwierzyny łownej,
  6. zakazu polowań zbiorowych z naganką,
  7. zakazu szkolenia psów myśliwskich na żywych zwierzętach.

Żaden z tych postulatów nie został uwzględniony przez Podkomisję nadzwyczajną, w której na 7 posłów zasiada 6 myśliwych – członków Polskiego Związku Łowieckiego.

Wprowadzenie całkowitego zakazu udziału dzieci w polowaniach jest niezbędne w świetle opinii Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Komitetu Psychologii PAN, Rzecznika Praw Dziecka, naukowców z Uniwersytetu Śląskiego i psychologów dziecięcych. Przyjęty przez posłów przepis zakazujący pozyskiwania zwierząt w obecności dzieci do lat 16, został uznany przez Biuro Analiz Sejmowych za niekonstytucyjny z powodu braku możliwości zdefiniowania pojęcia „pozyskiwania”.

Z kolei Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała 8 czerwca 2015 r. opinię, w której stwierdza, że proponowana nowelizacja nie wypełnia wszystkich zaleceń płynących z wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wiele posłanek i posłów zasiadających w Komisji Ochrony Środowiska wyrażało w przeszłości poglądy antyprzyrodnicze i antyzwierzęce: poseł Jan Rzymełka twierdził, że „sieć obszarów Natura 2000 powoduje, że Polska staje się krajem niedorozwiniętym”, posłanka Grażyna Ciemniak popierała postulat strzelania do ptaków szponiastych i wzywała do odstrzału bobrów, poseł Henryk Siedlaczek twierdził, że ustawa o ochronie zwierząt jest wobec zwierząt „zbyt nadopiekuńcza”, a poseł Jan Szyszko chciał nie tylko dewastacji Doliny Rospudy, ale także promował wycinkę starych drzew w Puszczy Białowieskiej oraz strzelanie do kosów, drozdów i kruków. 11 czerwca 2015 r. okaże się czy część Komisji sejmowej wykaże się wystarczającą odwagą i liczebnością, aby odrzucić antyobywatelskie i antyprzyrodnicze zmiany Prawa łowieckiego przygotowane przez posłów-myśliwych.

Osoba kontaktowa:
Tomasz Zdrojewski, tel. 503 531 503
e-mail: [email protected]

Czytaj również:

Relacja z manifestacji Dość rządów lobby myśliwskiego w naszym kraju