Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

List otwarty do Premier Ewy Kopacz w sprawie projektu nowelizacji Prawa łowieckiego

DODANE: 15-4-2015

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w imieniu koalicji Niech Żyją! wraz z przedstawicielami ludzi kultury, nauki, dziennikarzy wystosowali otwarty list do Premier Rządu Ewy Kopacz, w którym wyraziły zaniepokojenie w jaki sposób jest procedowany projektu nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

Przypominamy, że na etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu nowelizacji Prawa łowieckiego zostały odrzucone wszystkie zasadnicze postulaty Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony praw dzieci i praw zwierząt.

Pełna treść Listu Otwartego do Premier Ewy Kopacz

W liście do Pani Premier czytamy m.in.:

„Sposób, w jaki dokonywana jest obecna nowelizacja Prawa łowieckiego budzi najwyższe oburzenie. Urąga on podstawowym zasadom partycypacji obywatelskiej, a także utrwala rozwiązania przyjęte w okresie stalinowskim, kiedy nie liczyło się prawo własności”

oraz

„Apelujemy o nieakceptowanie rażąco niskich standardów legislacji, ponieważ rzutują one negatywnie na wizerunek całego Pani Rządu.
Apelujemy o pluralizm i rzetelne stanowienie prawa z pełnym udziałem obywateli i organizacji społecznych.
Domagamy się nie stawiania uprawnień myśliwych ponad prawem i Konstytucją.
Domagamy się uwzględnienia w procesie legislacyjnym postulatów organizacji pozarządowych i organów działających na rzecz ochrony środowiska.
Domagamy się, by kluczowe decyzje wpływające na nas – obywateli – i na wspólne dziedzictwo przyrodnicze wszystkich Polaków nie były podejmowane jedynie przez myśliwych. Środowisko to nie dysponuje bowiem ponadprzeciętną wiedzą przyrodniczą, ani też społecznym mandatem, który uprawniałby do stanowienia prawa w imieniu ponad 99% obywateli nie polujących, w dużej części mających sceptyczny stosunek do polowań jako niehumanitarnej i archaicznej metody zachowywania równowagi w środowisku”.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na zmiany,

Ewa Błaszczyk, Jacek Bożek, Agata Buzek, Wojciech Eichelberger, Prof. Jan Hartman, Agnieszka Holland, Szymon Hołownia, Prof. Marek Mozgawa, Maja Ostaszewska, Prof. Tomasz Pietrzykowski, Prof. Monika Płatek, Ewa Podolska, Joanna Podgórska, Prof. Magdalena Środa, Mariusz Szczygieł, Dorota Sumińska, Kazimiera Szczuka, Wojciech Tochman, Olga Tokarczuk, Stanisław Tym, Ewa Wanat.

W imieniu wyżej wymienionych osób oraz 22 organizacji skupionych w koalicji Niech Żyją!
Radosław Ślusarczyk
Sekretariat koalicji
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Więcej informacji:
Zenon Kruczyński, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
tel.: 696 604 746, e-mail: [email protected]