PRACOWNIA 14.04.2015

Polowania nie dla dzieci – podpisz petycję!

polowania-dzieci-kolowrotek.png

Polowanie to nie miejsce dla dzieci – polowanie to krew, zadawanie bólu, cierpienie. Jeśli chcesz je ochronić przed udziałem w polowaniach – wejdź na www.polowanianiedladzieci.pl i podpisz petycję do Prezydenta RP w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu udziału dzieci w polowaniach.

Miesiąc temu wraz z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Fundacją Dzieci Niczyje, UNICEF Polska oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie »Niebieska Linia« złożyliśmy w sprawie udziału dzieci w polowaniach petycje do Rzecznika Praw Dziecka i Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Rzecznik w pełni poparł naszą inicjatywę. Liczymy, że dołączy do niego Prezydent RP – pomóc w tym mogą głosy obywateli, niegodzących się na udział dzieci w polowaniach

mówi Zenon Kruczyński ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Moment jest szczególny, obecnie w Sejmie rozpatrywany jest projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Organizacje społeczne zgłosiły do niej szereg uwag – w tym wniosek o wprowadzenie ustawowego zakazu obecności dzieci podczas polowania.

Petycja wskazuje na zagrożenia dzieci uczestniczących w polowaniach i z całą stanowczością zwracamy uwagę na zapis art. 72 Konstytucji: „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”.

Wyrazisty głos społeczeństwa może skłonić Prezydenta RP do podjęcia działań za wprowadzeniem zakazu udziału dzieci w polowaniach.

Mamy nadzieję, że jeszcze przed wyborami Prezydent RP zawetuje nowelizację Prawa łowieckiego, jeśli w ustawie nie znajdą się zapisy kategorycznie zakazujące udziału osób nieletnich w polowaniach.

Polowania są niebezpieczne, podczas nich dochodzi do poranień i wypadków śmiertelnych. Psycholodzy i terapeuci podkreślają zgubny wpływ polowań na psychikę dzieci, ich niegotowość do obcowania z silnie traumatycznymi przeżyciami, do których zalicza się uczestniczenie w odbieraniu życia zwierzętom.

Nasz Apel poparli już: Wojciech Eichelberger (psycholog), Aleksandra Piotrkowska (psycholog), Artur Barciś (aktor), Olga Tokarczuk (pisarka), prof. Piotr Skubała (ekolog), Krzysztof Czyżewski (pisarz, dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach), Krzysztof Grabowski (muzyk, Dezerter), Maciej Szajkowski (muzyk, dziennikarz, Kapela ze Wsi Warszawa, R.U.T.A.).

Obywatelko / Obywatelu! Pomóżmy podjąć decyzję Prezydentowi RP dla dobra naszych wszystkich dzieci. Wejdź na www.polowanianiedladzieci.pl i podpisz apel. Dziękujemy!

Więcej informacji:

Zenon Kruczyński o polowaniu