Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Zielone światło Sejmiku i Regionalnej Rady dla dalszego odstrzału dzików

DODANE: 27-2-2015

27 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa dotyczącej ograniczenia populacji dzika. Sejmik przyjął uchwałę jednogłośnie, przeznaczając jednocześnie 200 tys. zł na zmotywowanie myśliwych do kontynuacji odstrzałów.

Projekt uchwały zakłada odstrzał 500 dzików na obszarze kilku gmin znajdujących się przy granicy z Białorusią. Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach odstrzelono ponad 10 000 dzików w województwie podlaskim. Populacja tych zwierząt na obszarze województwa Podlaskiego szacowana była na ok. 15 700 sztuk. Kontynuacja intensywnych odstrzałów na obszarze kilku gmin może doprowadzić do miejscowej depopulacji gatunku. By zmotywować myśliwych do kontynuacji odstrzałów Sejmik przeznaczył na ten cel 200 000 zł. Myśliwi mają więc otrzymywać po 400 zł za każdego odstrzelonego dzika, pomimo bardzo wątpliwych podstaw prawnych na taką alokację środków z funduszy, którymi dysponuje Sejmik Województwa.

Na posiedzeniu padły propozycje rozważenia przeznaczenia tak wysokich środków na inne sposoby rozwiązania problemu jak choćby zabezpieczenie upraw. Odpowiadając na krytykę dokarmiania leśnicy odpowiedzieli, że od roku nie dokarmiają dzików. Przyznają jednak, że pokarm wykładany jest na nęciskach. Ponadto nadal dokarmiane są inne gatunki zwierząt, z czego może korzystać również dzik.

Dr hab. Rafał Kowalczyk z Instytut Biologii Ssaków PAN z Białowieży przedstawił prezentację, z której wynikało między innymi, że skutkiem zmasowanych polowań jest zwiększenie areałów dzika, co może ułatwić rozprzestrzenienie się wirusa ASF. Podkreślił, że zbyt intensywny odstrzał może stworzyć niszę w pasie przygranicznym, która zostanie skolonizowana przez zwierzęta zza wschodniej granicy, gdzie odnotowano ognisko wirusa ASF. Zbyt intensywne ostrzały mogą również powodować rozród kompensacyjny dzika.

Za pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 10 członków Rady, przeciwko uchwale – 8 członków, dwóch wstrzymało się od głosu. Wielu uczestników Rady uznało uchwałę za doraźne i chaotyczne posunięcie polityczne nierozwiązujące problemu, który wymaga systemowego podejścia. Uchwała za odstrzałem dzików została przegłosowana przez Sejmik jednogłośnie.

Adam Bohdan
Tel. 532 284 313

Czytaj więcej: