Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Straszenie ekologiem według wiceministra Zielińskiego

DODANE: 17-3-2006

biebrza-fotolia-102857159-subscription-monthly-xl.jpg

Wiceminister edukacji rozesłał do kuratorów oświaty pismo z prośbą o poinformowanie dyrektorów, by „uważali” na stowarzyszenia i organizacje ekologiczne, które według niego mogą mieć negatywny wpływ na młodzież. Te szkalujące insynuacje uderzają w wiele organizacji pozarządowych, które realizują tysiące wartościowych programów edukacyjnych, za które, o dziwo!, często są nagradzane właśnie przez ministerstwo, które reprezentuje wiceminister Zieliński.

Jak można przeczytać w liście, który opublikowała wczoraj „Trybuna” – „Zdarza się, że atrakcyjne hasła pacyfistyczne, ekologiczne, antywojenne bezkrytycznie przyjmowane przez młodzież niosą w sobie w rzeczywistości szkodliwe treści wychowawcze”. Minister radzi, żeby wzmocnić czujność szczególnie teraz, kiedy zbliża się rocznica wybuchu wojny w Iraku, bo hasła ekologiczne i antywojenne „mogą być wprzęgnięte do działań szkodliwych, i zostaną wykorzystane przez ekstremistów siły skrajnie lewicowe do anarchizowania życia”. Zupełnie absurdalne są argumenty dotyczące bezpieczeństwa młodzieży. Zieliński mówi: „Wysłałem list, bo nie mogłem być bezczynny, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo edukacji i wychowania uczniów, a także ich bezpieczeństwo fizyczne”.

Oskarżenia kierowane pod adresem organizacji pozarządowych, w tym ekologicznych, straszenie nimi w oficjalnym piśmie kierowanym do kuratorów, nosi znamiona złej woli i niszczenia wszelakich oddolnych inicjatyw społecznych, do których przecież szkoła, będąca instytucją wychowującą młodych ludzi, jest również stworzona. Obawy wyrażane przez wiceministra godzą w wiele wartościowych inicjatyw, których celem jest edukowanie młodego pokolenia i kształtowania ich pozytywnych postaw.

W kontekście tych „wątpliwości” warto zapytać, jak ma się do nich wielokrotne wręczanie naszemu stowarzyszeniu, nagród za prowadzenie edukacji ekologicznej...? Nagrody otrzymywaliśmy „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji ekologicznej” od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Katowicach, fundacji Partnerstwo dla Środowiska czy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Czytaj więcej: