PRACOWNIA 12.12.2014

Ćwierć wieku pracy dla ochrony przyrody

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot świętuje 25-lecie swojej działalności, której celem jest ochrona dzikiej przyrody. Sednem pracy Stowarzyszenia cały czas pozostają kampanie dla ochrony miejsc cennych przyrodniczo.

W ciągu ostatnich lat jesteśmy świadkami coraz mocniejszej presji biznesu na przyrodę. Staramy się przeciwdziałać tym tendencjom. Ważna jest praca dla zachowania procesów zachodzących w naturze, możliwość swobodnej migracji zwierząt i ochrona dzikich kompleksów przyrodniczych, a także dobra kondycja człowieka, która w dużej mierze zależy od stanu środowiska.

Dla nas najważniejsze jest zachowanie unikatowych walorów przyrodniczych, przestrzeganie prawa i bezpieczeństwo ludzkości. Dla tych wartości nadal będziemy pracować

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.


Obóz ekologów nad Doliną Rospudy, luty 2007 r. Fot. Radosław Ślusarczyk
Obóz ekologów nad Doliną Rospudy, luty 2007 r. Fot. Radosław Ślusarczyk

W dniu otwarcia kolei linowej, grudzień 2007 r. Fot. Dominika Serzysko
W dniu otwarcia kolei linowej, grudzień 2007 r. Fot. Dominika Serzysko

Stowarzyszenie powstało w latach 80. jako grupa działająca pod szyldem Pracowni Architektury Żywej i popularyzowała w Polsce filozofię głębokiej ekologii, którą wcielała w życie podejmując aktywnie działania dla ochrony konkretnych miejsc. W 1989 r. została przekształcona w Pracownię na rzecz Wszystkich Istot i zarejestrowana jako stowarzyszenie. Od tego momentu przez 25 lat zasłynęła wieloma spektakularnymi działaniami dla ochrony Puszczy Białowieskiej, Tatr, Doliny Rospudy, Pilska, dużych drapieżników, Karpat, Sudetów, podjęła wyzwanie rozwiązywania konfliktów na styku przyroda – drogi czy wdrażania dobrych praktyk dla zachowania łączności ekologicznej przy drogach, autostradach i liniach kolejowych.

Stowarzyszenie prowadzi Stację Edukacji Ekologicznej, swoją edukację ekologiczną realizuje w różnorodny sposób, ale ukierunkowany na budzenie szacunku dla wszelkich form życia, zwracając uwagę na sieć powiązań i zależności w przyrodzie. Celem tej edukacji jest motywowanie do podejmowania działań dla ochrony przyrody.

Od 1994 r. regularnie wydaje Miesięcznik Dzikie Życie, opiniotwórcze pismo popularyzujące tematykę ochrony dzikiej przyrody. Przez wszystkie lata wydano także ponad 50 pozycji książkowych.

Nieustającą inspiracją w naszej pracy jest osoba Profesora Władysława Szafera, ojca i organizatora polskiego ruchu ochrony przyrody. W czasach jakże odmiennych niż nasze, prof. Szafer niezłomnie stał na straży przyrody. Staramy się za Nim podążać

mówi Grzegorz Bożek, redaktor naczelny Miesięcznika Dzikie Życie.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Grzegorz Bożek
tel. 665 831 257; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Puszcza ginie, Warszawa, 2001-2002

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie