Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Zmiana we władzach Pracowni

DODANE: 24-9-2014

pnrwi-logo.jpg

W Zarządzie Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot doszło do zmiany – po rezygnacji Krzysztofa Okrasińskiego, funkcję skarbnika zarządu pełni Sylwia Szczutkowska.

W sierpniu 2014 r. Krzysztof Okrasiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Skarbnika Zarządu. Na jego miejsce, zgodnie ze zapisami Statutu, Zarząd Pracowni dokooptował nowego członka Zarządu – Sylwię Szczutkowską.

Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przedstawia się następująco:

  • Radosław Ślusarczyk – prezes
  • Grzegorz Bożek – wiceprezes
  • Sylwia Szczutkowska – skarbnik
  • Rafał Kurek – sekretarz

Zarząd Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot bardzo serdecznie dziękuje Krzysztofowi Okrasińskiego za pracę w Zarządzie. Krzysztof Okrasiński nadal pozostaje członkiem Pracowni.

Zarząd Stowarzyszenia