Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Zezwolenie na realizację skarżyskiego odcinka S-7 uchylone! Ponownie proponujemy okrągły stół

DODANE: 18-9-2014

17 września br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja 2013 r., uchylił zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) polegającej na budowie skarżyskiego odcinka S-7. Podstawą uchylenia ZRID był brak decyzji środowiskowej, którą wycofano z obrotu prawnego w 2013 r. Wyrok WSA oznacza, iż sprawa trafi do Ministra Infrastruktury, który będzie zmuszony unieważnić wadliwy ZRID dla skarżyskiego odcinka S-7. To kolejne opóźnienie przy realizacji tej ważnej dla regionu inwestycji, która miała powstać jeszcze w 2010 r.

Dla rozwiązania problemów przyrodniczych i wyjścia z impasu inwestycyjnego, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zwróciło się w maju br. do Minister Infrastruktury z propozycją zorganizowania okrągłego stołu dla S-7. Ministerstwo w dniu 7 lipca br. odrzuciło jednak propozycję dialogu na rzecz sądowego rozstrzygnięcia tej sprawy. Wyrok sądu oznacza kolejne opóźnienia w budowie S-7 i stawia pod znakiem zapytania możliwość realizacji inwestycji w proponowanym przez drogowców kształcie.

Trudno nam zrozumieć, dlaczego Ministerstwo Infrastruktury nie chce prowadzić rozmów dla konstruktywnego i szybkiego rozwiązania problemów przy realizacji tej inwestycji. To właśnie drogowcom powinno zależeć na bezproblemowej i sprawnej budowie tego odcinka –

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Nasze Stowarzyszenie zawsze wskazywało, że droga S-7 jest potrzebna i powinna powstać. Wierzymy, że wciąż możliwa jest jej sprawna realizacja w wariancie tańszym, krótszym i bezpiecznym dla ludzi i przyrody. Ponawiamy zatem naszą propozycję zorganizowania okrągłego stołu, ponieważ w dalszym ciągu mamy nadzieję na rzeczowy dialog –

kontynuuje Ślusarczyk.

Przypominamy, iż główną osią problemów jest:

  • brak poprawnej dokumentacji środowiskowej,
  • wybranie od realizacji wariantu najdłuższego, najdroższego i najbardziej konfliktowego z punktu widzenia ochrony przyrody,
  • zaplanowanie węzła Skarżysko-Północ w dolinie rzeki Oleśnicy – na przebiegu korytarza ekologicznego o międzynarodowym znaczeniu dla migracji m.in. wilka oraz na siedliskach chronionych dyrektywą siedliskową gatunków roślin i zwierząt, jedynie dla potrzeb stworzenia nowej strefy przemysłowej miasta Skarżyska-Kamiennej. Tymczasem fakt zlokalizowania strefy na terenie obszaru Natura 2000 „Lasy Skarżyskie” nie daje szans na powodzenie tego projektu.

Za uchybienia w realizacji inwestycji odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, co potwierdzają kolejne wyroki sądów.

Okrągły stół dla S-7, po trwającym latami impasie inwestycyjnym, ma szansę stać się przykładem konstruktywnego rozwiązywania problemów, opartym o merytoryczne argumenty i międzysektorową współpracę. Dołożymy wszelkich starań, by ta droga powstała w wariancie bezpiecznym dla ludzi i środowiska, z zachowaniem wszystkich standardów.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: suchy@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel./fax: (+48) 33 817 14 68

Prawdziwy powód forsowania węzła „Skarżysko-Północ”. Dojazd do strefy przemysłowej zlokalizowanej na siedliskach łąkowych obszaru Natura 2000 „Lasy Skarżyskie”. KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ W WIĘKSZYM ROZMIARZE

Prawdziwy powód forsowania węzła "Skarżysko-Północ". Dojazd do strefy przemysłowej zlokalizowanej na siedliskach łąkowych obszaru Natura 2000 „Lasy Skarżyskie”
KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ W WIĘKSZYM ROZMIARZE