Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Kolejna polityczna decyzja ws. skarżyskiego odcinka S-7

DODANE: 23-7-2014

S-7 skarzysko-kamienna-suikzp-2008-polnoc-n2k

16 lipca br. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy zaskarżoną przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot protezę decyzji środowiskowej z 2014 r. dla skarżyskiego odcinka S-7. Niemerytoryczne uzasadnienie decyzji GDOŚ nie pozostawia wątpliwości, że jedyną podstawą stanowiska organu były względy polityczne.

Polityczna decyzja GDOŚ tylko skomplikuje sytuację tego odcinka drogi. We wrześniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym rozstrzygną się losy prawne zezwolenia na realizację inwestycji (ZRID). Naczelny Sąd Administracyjny dwukrotnie nakazał WSA wyeliminowanie z obrotu prawnego pozwolenia na budowę dla tej inwestycji. W tej sytuacji utrzymanie ZRID jest niemal niemożliwe, a termin rozpoczęcia budowy tej drogi znów ulegnie przesunięciu.

Także nowa decyzja środowiskowa z 2014r. nie daje prawnych podstaw do utrzymania ZRID. Po pierwsze, jest nieprawomocna i z uwagi na poważne błędy prawne i merytoryczne niezbędna jest jej eliminacja z obrotu prawnego. Po drugie, na rozstrzygnięcie sądowe oczekuje także sprawa nieuprawnionego nadania decyzji środowiskowej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Od 8 lat inwestycja przygotowywana jest z pogwałceniem prawa europejskiego i standardów środowiskowych, w sposób niegospodarny i naruszający dyscyplinę finansów publicznych. Pomimo możliwości poprawy dokumentacji środowiskowej i weryfikacji lokalizacji węzła Skarżysko-Północ, Polska nie jest zainteresowana modelową realizacją tego projektu.

Do budowy wybrano wariant, który jest najdłuższy, najdroższy oraz najbardziej szkodliwy przyrodniczo. Główną przyczyną opóźnień jest forsowanie budowy węzła „Skarżysko-Północ” wbrew rachunkowi ekonomicznemu, potrzebom społecznym i wymogom ochrony przyrody:

  • węzeł zaplanowano na terenie korytarza ekologicznego o paneuropejskim znaczeniu dla migracji m.in. priorytetowego dla UE wilka, w miejscu postulowanego przez naukowców przejścia dla dużych zwierząt. Realizacja węzła w dolinie rzeki Oleśnicy, przy braku w projekcie innych działań minimalizujących negatywny wpływ drogi na przyrodę oznacza utratę spójności sieci Natura 2000 i drożności korytarza ekologicznego.
  • węzeł zaplanowano na siedliskach chronionych gatunków motyli. Zniszczeniu ulegnie ponad 80%, 60% i 50% najlepiej zachowanych fragmentów siedlisk gatunków, z których część stanowi przedmiot ochrony okolicznego obszaru Natura 2000 „Lasy Skarżyskie”.
  • w projekcie brakuje odpowiednich działań minimalizujących negatywny wpływ drogi na przyrodę. Niektórych propozycji nie można określić inaczej niż eksperymentem.
  • węzeł zlokalizowany jest daleko od miasta i nie ma uzasadnienia społecznego. Skarżysko-Kamienna już posiada dogodne połączenie komunikacyjne z węzłem drogowo-kolejowym S-7/DK 42, ponadto planowany jest węzeł „Skarżysko Centrum”, stanowiący połączenie z centrum miasta.
  • węzeł jest forsowany tylko dla celu budowy strefy przemysłowej, położonej w granicach Natura 2000 „Lasy Skarżyskie”. Tymczasem ogromna kolizyjność strefy z obszarem chronionym nie daje szans na powodzenie tego projektu.
  • zarówno budowa, jak i utrzymanie węzła będą bardzo kosztowne, a biorąc pod uwagę powyższe argumenty będzie to nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych.
Polityczny korowód wokół sprawy i brak refleksji nad sytuacją, w której znajdują się drogowcy, tylko utwierdza nas w przekonaniu, że jedynym wyjściem z sytuacji jest zainteresowanie tą sprawą instytucji europejskich odpowiedzialnych za finansowanie projektu. Nie ma naszej zgody na budowanie tej drogi w najdroższym, nieuzasadnionym społecznie i najbardziej destrukcyjnym dla przyrody wariancie

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

W związku z decyzją GDOŚ Stowarzyszenie zapowiada uzupełnienia skargi do Komisji Europejskiej dotyczącej naruszenia prawa przy udzielaniu zezwolenia na realizację skarżyskiego odcinka S-7. Stowarzyszenie wniesie skargę do WSA na działania GDOŚ oraz zwróci się do Komisji Europejskiej z prośbą o analizę zastosowania przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony przyrody przy S-7.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Sylwia Szczutkowska
tel. 512 281 664; e-mail: sylwia@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Prawdziwy powód forsowania węzła „Skarżysko-Północ”. Dojazd do strefy przemysłowej zlokalizowanej na siedliskach łąkowych obszaru Natura 2000 „Lasy Skarżyskie”. KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ W WIĘKSZYM ROZMIARZE

Prawdziwy powód forsowania węzła "Skarżysko-Północ". Dojazd do strefy przemysłowej zlokalizowanej na siedliskach łąkowych obszaru Natura 2000 „Lasy Skarżyskie”
KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ W WIĘKSZYM ROZMIARZE