Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Przyłącz się do akcji „Łańcuch ludzi – STOP odkrywce”

DODANE: 17-7-2014

2014-07-lancuch-ludzi-500.jpg

23 sierpnia 2014 r. Grabice (Polska) i Kerkwitz (Niemcy) połączy międzynarodowa demonstracja „Łańcuch ludzi – STOP odkrywce”, której celem jest wsparcie lokalnych mieszkańców niezgadzających się na budowę kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w gminach Gubin i Brody. W 8-kilometrowym „łańcuchu” wezmą udział mieszkańcy gmin, władze samorządowe, tysiące osób z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i innych krajów europejskich oraz wiele polskich organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Do udziału w symbolicznym „łańcuchu” łączącym dwie wioski zagrożone budową kopalni odkrywkowych – polskiej Grabice i niemieckiej Kerkwitz zapraszamy osoby uczestniczące w warsztacie motywacyjnym Zgromadzenie Wszystkich Istot, który odbędzie się w Stacji Edukacji Ekologicznej w Bystrej. Warsztat będący częścią szkolenia Strażnicy Klimatu ma na celu wzmacniać osobistą motywację do pracy dla jego ochrony.

W gminach Gubin i Brody ponad połowę terenów stanową obszary zalesione, w ich skład wchodzą dwa rezerwaty przyrody, obszary chronione w ramach europejskiej sieci Natura 2000 oraz park krajobrazowy.

Jeśli dojdzie do budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, całe wsie, wraz z polami uprawnymi i lasami znikną z powierzchni ziemi. Przyszła kopalnia ma zająć ponad 3300 ha, co stanowi 9% powierzchni gmin Gubin i Brody. Warunkiem realizacji inwestycji jest wysiedlenie 15 wsi. Wielu mieszkańców nie zgadza się na wysiedlenia i degradację pól uprawnych. W prawomocnym referendum z 2009 r. mieszkańcy gminy Gubin opowiedzieli się przeciwko budowie odkrywki. W referendum wzięło udział 47,5% uprawnionych do głosowania, przeciwko odkrywce opowiedziało się 67,9%, za – 32% mieszkańców. Podobne referendum odbyło się w sąsiadującej gminie Brody, gdzie mieszkańcy również opowiedzieli się przeciwko rządowym planom. Niestety rząd, wbrew woli obywateli, nadal forsuje swoje plany.

Nie zgadzamy się na realizację inwestycji kosztem ludzi i przyrody. Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami, wraz z mieszkańcami zagrożonych terenów, możemy powstrzymać zniszczenie. Budowa kopalni odkrywkowych oznacza potencjalnie katastrofę społeczną i ekologiczną.

Wysiłki mieszkańców Gubina i Brodów to jednocześnie ogólnopolska batalia o przyszłość polskiego sektora energetycznego. Już teraz 89% Polek i Polaków chce zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym naszego kraju i nie zgadza się na kolejne inwestycje oparte na spalaniu paliw kopalnych. Ogromny rozdźwięk pomiędzy tym, czego oczekują obywatele, a decyzjami podejmowanymi przez rząd musi prowadzić do społecznych protestów. Już teraz możemy produkować energię w sposób przyjazny ludziom i środowisku, do tego potrzebna jest jednak wola polityczna i odpowiednie wsparcie.

Zachęcamy do udziału w akcji solidarnościowej „Łańcuch ludzi – STOP odkrywce”
23 sierpnia 2014 r., godz. 13.00

Wszystkich chętnych, którzy chcą osobiście wziąć udział w „łańcuchu”, prosimy o kontakt – z Bystrej planowany jest wyjazd autokaru do Gubina z grupą osób chcących weprzeć akcję solidarnościową.

Po akcji, na dawnym przejściu granicznym w Sękowicach odbędzie się koncert Asian Dub Foundation (UK), Jamal (PL), Duck or Dove (DE), Isua (CZ) oraz będzie można uczestniczyć w strefie NGO’s – szczegóły lancuchludzi.pl

Zgłoszenia i więcej informacji:
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
e-mail: biuro@pracownia.org.pl
tel.: (+48) 33 817 14 68