Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ministerstwo planuje zgodzić się na odstrzał łosi

DODANE: 6-6-2014

los-fot-lukasz-koba.jpg

Ministerstwo Środowiska przedstawiło do konsultacji projekt rozporządzenia zezwalającego na odstrzał łosia. Zdjęcie moratorium uzasadniane jest szkodami powodowanymi w uprawach leśnych i rolnych oraz kolizjami drogowymi. W opinii ekspertów i społecznych organizacji przyrodniczych powrót do polowań na łosie jest bezzasadny.

Ministerstwo zapomina, że istnieje wiele alternatywnych metod zapobiegania szkodom jak: ochrona upraw, pozostawianie zimą gałęzi po wycince drzew, co jest z powodzeniem stosowane przez np. Biebrzański Park Narodowy. Liczbę kolizji drogowych z udziałem łosia można zmniejszyć poprzez zastąpienie stosowania soli drogowej popiołem, zwiększenie ilości lizawek solnych wewnątrz lasów, polepszenie widoczności na poboczach dróg. Kolizje zdarzają się przede wszystkim w miejscach w których drogi przecinają korytarze migracyjne dużych ssaków, gdzie wbrew rekomendacjom ekspertów nie powstały przejścia dla zwierząt. Co istotne nie jest możliwe ustalenie liczby wypadków powodowanych przez łosie, bo policja rejestruje wszystkie takie zdarzenia jako wypadek z dzikim zwierzęciem.

W północno-wschodniej Polsce znajduje się unikalna reliktowa linia ewolucyjna łosia. Populacje w zachodniej i południowej Polsce mają niski poziom zmienności genetycznej, na dodatek są w dużym stopniu izolowane. Zniesienie moratorium może stanowić zagrożenie zdziesiątkowaniem rodzimej reliktowej populacji łosi oraz pogłębić izolację krajowych subpopulacji. W naszym kraju ze względu na zawyżanie liczebności łosia oraz nadmierne odstrzały dwukrotnie doprowadzono do stanu zagrażającego wymarciem populacji tego gatunku.

Ministerstwo zdaje się całkowicie pomijać fakt, że łoś stanowi jedną z głównych atrakcji m.in. Biebrzańskiego Parku Narodowego, co przyciąga turystów zwłaszcza zimą. Zyski z tego tytułu przekraczają szkody powodowane przez zwierzęta. Łoś z powodzeniem hamuje również sukcesję w ekosystemach mokradłowych co ma kluczowe znaczenie dla zachowania w odpowiednim stanie siedlisk cennych ptaków.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach. Uwagi należy składać do 10 czerwca.
Zapraszamy także do poparcia akcji społacznej "Nie zabijajcie nam łosi"

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski
Osoba kontaktowa: Łukasz Grabowski
tel. 692 826 936; e-mail: [email protected]