Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

S-7: Po kolejnej wygranej Stowarzyszenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym – propozycja okrągłego stołu

DODANE: 21-5-2014

S-7 skarzysko-kamienna-suikzp-2008-polnoc-n2k

Dość błędnych decyzji w sprawie budowy S-7! Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot proponuje zwołanie okrągłego stołu dla rozwiązania problemu rozbudowy S-7 na odcinku granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna.

13 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny po raz drugi uchylił decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie podtrzymującą zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla skarżyskiego odcinka S-7. Wyrok NSA oznacza, że WSA zmuszone będzie już drugi raz do rozpatrzenia konieczności uchylenia zgody na budowę tej drogi, co w praktyce stawia pod dużym znakiem zapytania możliwość realizacji inwestycji w proponowanym przez drogowców kształcie. To już trzeci wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazującego na uchybienia przy realizacji skarżyskiego odcinka S-7.

Dla rozwiązania problemów przyrodniczych i wyjścia z impasu inwestycyjnego Stowarzyszenie w dniu 21.05.2014 zwróciło się do Ministra Infrastruktury z propozycją zorganizowania okrągłego stołu dla S-7. Stoimy na stanowisku, iż wciąż możliwa jest sprawna realizacja tej drogi, w wariancie bezpiecznym dla ludzi i przyrody.

Główną przyczyną opóźnień jest forsowanie planów budowy węzła „Skarżysko-Północ” wbrew rachunkowi ekonomicznemu, potrzebom społecznym i wymogom ochrony przyrody:

 • realizacja węzła w dolinie rzeki Oleśnicy to zniszczenie terenu o wyjątkowych walorach przyrodniczych i utrata drożności korytarza ekologicznego o paneuropejskim znaczeniu dla migracji np. wilka. Stanowi to naruszenie krajowego i europejskiego prawa środowiskowego.
 • jest bezzasadna biorąc pod uwagę analizy rozkładu ruchu – Skarżysko-Kamienna posiada dogodne połączenie komunikacyjne z węzłem drogowo-kolejowym S-7/DK 42 (Kamienna – Rudnik), ponadto planowany jest węzeł „Skarżysko Centrum”, stanowiący dogodne połączenie z centrum miasta. Z tego względu węzeł nie ma także uzasadnienia społecznego.
 • węzeł jest forsowany tylko dla celu budowy strefy przemysłowej, położonej w granicach Natura 2000 „Lasy Skarżyskie”. Tymczasem ogromna kolizyjność strefy z obszarem chronionym nie daje szans na powodzenie tego projektu.
 • budowa i utrzymanie węzła będzie bardzo kosztowna, a biorąc pod uwagę powyższe argumenty będzie to nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych.
 • wybranie wariantu biegnącego po nowym śladzie, który okazał się najdłuższy, najdroższy i najbardziej konfliktowy przyrodniczo.

Stowarzyszenie konsekwentnie od 2008 r. przekazywało GDDKiA wytyczne i wskazówki umożliwiające sprawną realizację inwestycji w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami ochrony środowiska. Drogowcy jednak zamiast realizować politykę transportową państwa i dbać o najwyższą jakość dokumentacji zgodzili się forsować wariant drogi wybrany przez lokalny samorząd: najdłuższy, najdroższy i najbardziej kolizyjny przyrodniczo. Sprawa skarżyskiej S-7 zarówno dla przyrodników, jak i ludzi z branży transportowej stała się symbolem jak nie należy realizować inwestycji drogowych.

W trosce o bezpieczeństwo ludzi i przyrody oraz dla wyjścia z impasu inwestycyjnego Stowarzyszenie zwróciło się do Ministra Infrastruktury z propozycją zorganizowania okrągłego stołu dla S-7.

Wszyscy mamy świadomość, że droga S-7 jest potrzebna i powinna powstać. Po trwającej latami nieudolnej próbie forsowania tej inwestycji, mamy nadzieję na rzeczowy dialog i konstruktywne rozwiązanie problemów przy realizacji tej inwestycji. Rozbudowa S-7 nie musi wiązać się z stratami dla przyrody. Trzeba i można pogodzić rozwój gospodarczy z dbałością o bezpieczeństwo podróżnych i zachowaniem cennej przyrody w okolicach Skarżyska

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Kalendarium wydarzeń dot. decyzji środowiskowej:

 • 7 kwietnia 2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził nieważność decyzji środowiskowej dla inwestycji wydanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego w październiku 2008 r.,
 • 1 lutego 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze stycznia 2012 r., uchylający decyzję GDOŚ,
 • 12 czerwca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny ostatecznie wyeliminował z obrotu prawnego wadliwą decyzję środowiskową dla tej inwestycji,
 • 20 stycznia 2014 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach wydała naprawczą decyzję środowiskową dla tej inwestycji, która powieliła wszystkie błędy poprzedniej i z tego względu została zaskarżona przez Stowarzyszenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Przyrody.

Kalendarium wydarzeń dot. zgody na realizację inwestycji:

 • 1 lutego 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z czerwca 2012 r., oddalający skargę Stowarzyszenia na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ZRID,
 • 12 grudnia 2013 r. WSA utrzymał zezwolenie na realizację inwestycji pomimo związania wyrokiem NSA z lutego 2013 r.,
 • 13 maja br. NSA ponownie uchylił wyrok WSA, nakazując wyeliminowanie z obrotu prawnego ZRID,
 • 19 maja br. Komisja Europejska zarejestrowała skargę Stowarzyszenia na naruszenie przez polskie organy administracji państwowej (RDOŚ w Kielcach i WSA w Warszawie) europejskiego prawa środowiskowego.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: suchy@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Prawdziwy powód forsowania węzła „Skarżysko-Północ”. Dojazd do strefy przemysłowej zlokalizowanej na siedliskach łąkowych obszaru Natura 2000 „Lasy Skarżyskie”. KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ W WIĘKSZYM ROZMIARZE

Prawdziwy powód forsowania węzła "Skarżysko-Północ". Dojazd do strefy przemysłowej zlokalizowanej na siedliskach łąkowych obszaru Natura 2000 „Lasy Skarżyskie”
KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ W WIĘKSZYM ROZMIARZE