Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Nowe władze w Pracowni

DODANE: 5-12-2013

pnrwi-logo.jpg

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot ma nowe władze.

Po upływie dwuletniej kadencji 12 października 2013 r. na Walnym Zebraniu Członków wybrano nowy skład Zarządu stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Prezesem Zarządu wybrany został Radosław Ślusarczyk, wiceprezesem Grzegorz Bożek, skarbnikiem Krzysztof Okrasiński, zaś sekretarzem Rafał Kurek.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Magdalena Barczyk – przewodnicząca, Paweł Kisiel – zastępca przewodniczącej, Joanna Śladowska – członkini.

Podczas Walnego Zebrania Członków podsumowano ostatnie dwa lata działalności stowarzyszenia, przedstawiono bieżące sprawy, zaprezentowano realizowane projekty oraz przedstawiono najbliższe plany i zamierzenia stowarzyszenia.

Decyzją Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 29 listopada br. nowe władze zostały wpisane do KRS.