Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Dalsze nieprawidłowości przy S-7: lobbing polityczny w Komisji Etyki Poselskiej

DODANE: 7-11-2013

Łąki w dolinie rzeki Oleśnicy, pas pod drogę S-7

7 listopada 2013 r. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zwróciło się do Komisji Etyki Poselskiej o weryfikację działań poseł Marzeny Okła-Drewnowicz związanych z lobbingiem politycznym na rzecz realizacji inwestycji polegającej na „Rozbudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do węzła drogowo-kolejowego w Skarżysku Kamiennej”.

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy skarżyskiego odcinka S-7. Pomimo braku prawomocnej decyzji wskazującej na ostateczny przebieg drogi, wypłacono 31 mln zł odszkodowania za przejęte nieruchomości i wycięto kilkadziesiąt hektarów lasu o wartości ok. 1,4 mln zł.

W marcu 2011 r. na konferencji prasowej w Skarżysku-Kamiennej posłanka Marzena Okła-Drewnowicz oświadczyła, iż w sprawie S-7 zorganizowała 2 spotkania w Ministerstwie Infrastruktury z prośbą o przychylenie się do postulatu utrzymania w mocy decyzji ZRID –w efekcie czego mamy utrzymaną decyzję zridowską w mocy (06.20-07.35 minuta wypowiedzi z portalu skarzysko24.pl). Spotkania odbyły się w trakcie trwania procedury odwoławczej prowadzonej przez Ministra Infrastruktury.

Przesłuchaj całą wypowiedź Marzeny Okła-Drewnowicz, 01.03.2011 | mp4

Ze słów posłanki wynika, że Ministerstwo Infrastruktury świadome było, iż ZRID obarczone jest ryzykiem unieważnienia. Tymczasem ministerstwo wydało decyzję podtrzymującą ZRID w terminie 2 dni roboczych od spotkania z posłanką, nie czekając na wynik postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie decyzji środowiskowej.

Dla przeciwwagi prezentujemy stanowisko NSA z dnia 01.02.2013 II OSK 2520/12: Minister Infrastruktury wydający zaskarżoną decyzję w niniejszej sprawie, mając informację, że /…/ Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji /…/ o środowiskowych uwarunkowaniach, powinien zawiesić postępowanie odwoławcze w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.

W ocenie Stowarzyszenia brak wstrzymania realizacji inwestycji do czasu usunięcia wątpliwości prawnych dot. posiadanych decyzji związany był z lobbingiem politycznym skarżyskiej poseł. W konsekwencji organy odpowiedzialne za inwestycję zbagatelizowały ryzyko utraty waloru ostateczności decyzji dla inwestycji, czym być może doprowadzono do zmarnowania publicznych pieniędzy i majątku podczas procedury wywłaszczeniowej, jeśli okaże się, że nabyte grunty są zbędne, bo drogę trzeba będzie budować w innym wariancie.

Z uwagi na fakt, że interwencja poselska nie może sprowadzać się do wylobbowania w ministerstwie decyzji administracyjnej w oczywisty sposób sprzecznej z prawem i wyłącznie w celu zbudowania pozytywnego wizerunku posła w swoim okręgu wyborczym, Stowarzyszenie skierowało wnioski do Komisji Etyki Poselskiej wskazujące na naruszenie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z prośbą o podjęcie stosownych działań.

Sprawa skarżyskiej S-7 jest jaskrawym przykładem nieudolności w prowadzeniu procesu inwestycyjnego. Wspieranie nieprawidłowości przez lobbing polityczny jest dalece nieetyczny i tylko obnaża słabość przedsięwzięcia. Inwestycja spełniająca wszystkie normy proceduralne nie potrzebuje żadnej protekcji politycznej

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia.

Przypomnijmy:
W styczniu 2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wszczął postępowanie dot. uchylenia kluczowego dla realizacji inwestycji dokumentu – decyzji środowiskowej. Wyrokiem WSA z czerwca 2013 r. decyzja środowiskowa dla inwestycji została ostatecznie wyeliminowania z obrotu prawnego.

Od sierpnia 2010 r. trwało postępowanie odwoławcze od wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Postępowanie zakończyło się w lutym 2011 r. podtrzymaniem przez Ministra Infrastruktury zgody na realizację inwestycji. Finalnie, po wieloetapowym przebiegu postępowania, sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z oceny wyroku NSA z lutego 2013 r. wynika, iż ZRID, jako zależna od decyzji środowiskowej, dla której została stwierdzona nieważność, nie może funkcjonować w obrocie prawnym.

Czytaj również:

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68