Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Mazurski Park Krajobrazowy pod zabudowę?

DODANE: 2-3-2006

mazury-worobiec.jpg

Być może już niedługo tereny Mazurskiego Parku Krajobrazowego zostaną zabudowane domkami letniskowymi. Umożliwia to orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sytuacja związana jest z planami zagospodarowania przestrzennego dwóch wsi w gminie Ruciane Nida. Przeznaczono tam pod zabudowę jednorodzinną tereny, na których plan ochrony parku nie dopuszczał zabudowy. Po proteście parku, wojewódzki sąd administracyjny unieważnił plany zagospodarowania. Od tej decyzji odwołał się samorząd, co doprowadziło do orzeczenia NSA, już prawomocnego.

Wydana decyzja cieszy przede wszystkim burmistrza Rucianego Nidy, Leszka Gryciuka. Uważa on że dzięki nowym działkom letniskowym miejscowość odżyje. Dla Parku Krajobrazowego to ogromny cios. Jerzy Kruszelnicki, główny specjalista ds. ochrony przyrody i krajobrazu w Mazurskim PK, uważa że dla parku to klęska. Według niego w wyniku rozwoju masowej zabudowy, utracone zostaną walory przyrodnicze chronionego terenu.

Mazurski PK to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w kraju. Od wielu lat dyskutowane jest utworzenie w jego miejsce parku narodowego. Do tej pory plany zagospodarowania miejscowego były ustalane z uwzględnieniem planu ochrony Mazurskiego PK, zabraniającego m.in. budownictwa letniskowego. Obecne orzeczenie NSA stwierdza, że zakazy prawa lokalnego nie mogą wybiegać ponad zakazy ustawowe. A ponieważ w ustawie o ochrony przyrody nie było mowy o zakazie budowy domków letniskowych, oznacza to, że już wkrótce takie budownictwo może pokryć teren Mazurskiego PK.

Problemy ochrony przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego będą opisane w majowym numerze Dzikiego Życia.