Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Leśnicy tną w strefach ochronnych ptaków drapieżnych. Zginął orlik krzykliwy

DODANE: 4-10-2013

orlik-500.jpg

Komisja Europejska przeznaczyła na ochronę orlika krzykliwego ok. 20 mln złotych. W tym czasie leśnicy masowo wycinają drzewa wokół gniazd orłów zapewniając opinię publiczną o skutecznej ochronie drapieżnego ptaka. W jednej ze stref ochronnych, gdzie wycinano drzewa znaleziono martwego orlika.

Aktualnie Lasy Państwowe realizują wielomilionowy projekt ochrony orlika krzykliwego LIFE+. Kluczową formą ochrony, którą szczycą się w materiałach promocyjnych Lasy Państwowe jest ochrona strefowa, rzekomo zapewniająca spokój ptakom w okresie lęgów.

Z dokumentacji pozyskanej przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) – która wydaje zezwolenia na wycinkę drzew strefach – wynika, że jedynie w strefach ochronnych orlika w Puszczy Knyszyńskiej w okresie niespełna dwóch lat leśnicy wycięli 218 drzew, w tym 144 drzewa w strefach ochrony całorocznej. Większość zabiegów wykonano w jednym tylko nadleśnictwie, prace wykonywane były w sezonie lęgowym.

W Nadleśnictwie Knyszyn po przeprowadzonej w okresie lęgowym wycince drzew w strefie, znaleziono martwego młodego orlika krzykliwego1. Wszystko wskazuje na to, że wycinka świerków w pobliżu drzewa gniazdowego spowodowała śmierć orlika.

Choć przed wycinką rewir lęgowy odwiedzili urzędnicy RDOŚ, to w rzeczywistości nie dokonano nawet pobieżnego sprawdzenia, czy rewir jest zajęty. Urzędnicy RDOŚ uwierzyli jedynie na słowo leśniczemu (który twierdził, że gniazdo nie jest zajęte), dopuszczając się tym samym rażącego zaniechania obowiązków.

Przedstawiciele czterech organizacji: Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Komitetu Ochrony Orłów, Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i Towarzystwa Przyrodniczego „Dubelt” skierowali do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska skargę na Dyrektora RDOŚ w Białymstoku zwracając uwagę na brak należytej ochrony w strefach ptaków drapieżnych.

Z opublikowanych przez Ministra Środowiska (2004) poradników ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 wynika, że gospodarka leśna prowadzona w pobliżu zajętych gniazd w okresie lęgowym stanowi jedno z głównych zagrożeń wobec orlika krzykliwego2 i bezpośrednio przyczyniają się do zwiększania strat w lęgach tego gatunku. Autorzy ekspertyzy przygotowanej na potrzeby Planu Zadań Ochronnych Natura 2000 Puszcza Knyszyńska ostrzegają, że orliki gnieżdżą się nawet na suchych drzewach lub chętnie przesiadują na nich jeśli znajdują się one w pobliżu drzewa gniazdowego. Wycięcie natomiast takich drzew może spowodować opuszczenia stanowiska lęgowego już w pierwszym roku po wykonaniu cięć sanitarnych3. Aktualnie w białostockim RDOŚ trwają konsultacje projektu planu zadań ochronnych Natura 2000 Puszcza Knyszyńska, który w obecnej wersji zezwala na pozyskanie drewna ze stref ochronnych orlika krzykliwego4.

Adam Bohdan
Tel. 532 284 313, e-mail: podlasie@pracownia.org.pl

1. Protokół oględzin Puszcza Knyszyńska
2. http://natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/607
3. http://www.bialystok.rdos.gov.pl/files/699/prezentacja-04.pdf
4. http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo/plany-puszcza-knyszynska-konsultacje.html

Czytaj również: