Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Korytarze ekologiczne w województwie pomorskim – konferencja

DODANE: 13-5-2013

korytarze-pomorskie-konferencja-kadr.jpg

W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku 16 maja br. odbędzie się konferencja „Rola i znaczenie korytarzy ekologicznych w zarządzaniu zasobami środowiska w województwie pomorskim”. Udział w konferencji wezmą przedstawiciele Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Termin: 16.05.2013, godz. 10.00-16.30
Miejsce: Gdańsk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Konferencja regionalna poświęcona jest zagadnieniom funkcjonowania, zachowania, kształtowania i znaczenia korytarzy ekologicznych w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami środowiska. Organizacja konferencji związana jest z podjętymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego prac nad opracowaniem koncepcji Studium korytarzy ekologicznych w województwie pomorskim, dla potrzeb regionalnego planowania przestrzennego. Ma ono stanowić podstawę do wprowadzenia konkretnych ustaleń planistycznych, dotyczących kształtowania i ochrony spójności ekologicznej regionu do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego oraz merytoryczną podstawę działań związanych z ochroną przyrody i jej różnorodności w ramach kompetencji należących do samorządu województwa i innych organów administracyjnych.

W konferencji wystąpienia wygłoszą przedstawiciele świata nauki, biur planowania przestrzennego, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Polskiego Towarzystwa Leśnego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramienia Pracowni w konferencji weźmie udział m.in. Rafał T. Kurek, który zaprezentuje temat „Znaczenie korytarzy ekologicznych w systemie ochrony przyrody na przykładzie wilka”.

Organizatorzy konferencji: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku