Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

„Etyka w modzie, czyli CSR w przemyśle odzieżowym” – książka Magdaleny Płonki

DODANE: 2-4-2013

Ukazała się książka „Etyka w modzie, czyli CSR w przemyśle odzieżowym” autorstwa Magdaleny Płonki. To pierwszy w Polsce podręcznik na temat etycznych postaw w modzie, a zarazem kompletny przewodnik po zapleczu produkcji ubrań.

Autorka opisuje w kolejnych rozdziałach: zjawiska ekonomiczne zglobalizowanej gospodarki, jak shipping i cocooning oraz ich wpływ na gospodarkę; status praw pracowniczych w fabrykach produkujących tekstylia i nagminne łamanie praw człowieka przez globalne marki i ich podwykonawców; wzajemne powiązania mody i ekologii – produkcję bawełny, problem zużycia wody, wpływ stosowania chemikaliów na zdrowie odbiorcy; związki przemysłu odzieżowego z wykorzystywaniem zwierząt – tajniki produkcji ubrań z wełny, futer oraz skór egzotycznych, a także wpływ ich wytwarzania na środowisko naturalne.

W Polsce generalnie brakuje publikacji na temat CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu), a tym bardziej w modzie. Mam nadzieję, że książka stanie się czymś w rodzaju podręcznika etyki w szkołach artystycznych

mówi Magdalena Płonka, autorka książki

Autorce zależy na promowaniu pozytywnych postaw w branży odzieżowej i świecie mody. Stara się dać odpowiedź jak dokonywać odpowiedzialnych i najlepszych wyborów dla ludzi i środowiska. W ostatnim rozdziale prezentuje działania, które można podjąć w celu zmiany obecnej sytuacji. Książka została wydane w dwóch językach, obok polskiej wersji, w tym samym tomie dostępna jest wersja w języku angielskim.

Magdalena Płonka jest wykładowcą Corporate Social Responsibility w przemyśle odzieżowym w policealnej szkole projektowania ubioru Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru. Absolwentka ASP w Łodzi, laureatka wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie mody, biegły sądowy z zakresu Projektowania Ubioru/Kostiumografii. Od wielu lat członkini Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

„Etyka w modzie, czyli CSR w przemyśle odzieżowym. Ethics In Fashion. CSR In the Garment Industry”, Magdalena Płonka
em pe studio design Sp z o.o.
etykawmodzie.pl
260 stron, kilkadziesiąt kolorowych ilustracji

Etyka w modzie, czyli CSR w przemyśle odzieżowym. Magdalena Płonka

Etyka w modzie, czyli CSR w przemyśle odzieżowym. Magdalena Płonka