PRACOWNIA 11.06.2006

Odwołano dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Jan Komornicki został zwolniony ze stanowiska dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

W Ustrzykach Górnych, gdzie jest siedziba Bieszczadzkiego Parku Narodowego, nikt nie wie, dlaczego odwołano Komornickiego. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki dyrektora będzie pełnił ktoś powołany przez ministra.

Jan Komornicki dyrektorem Bieszczadzkiego PN został w 2003 roku. W tym czasie jednak nie wyróżnił się swoją działalnością dla ochrony przyrody. Prowadził mętną politykę kadrową w Parku, m. in. zwolnił z pracy zasłużone osoby dla ochrony Bieszczadów. Ponad to planował budowę wyciągu i taras narciarskich na terenie parku narodowego oraz nowe szlaki turystyczne w najcenniejsze rejony Bieszczadzkiego PN.

Decyzję o dymisji Komornickiego uważamy za właściwą.