PRACOWNIA 15.11.2012

Cykl spotkań z Zenonem Kruczyńskim w ramach kampanii „Niech żyją!”

kampania-niech-zyja-kadr.jpg

W ramach kampanii „Niech Żyją!”, której celem jest skreślenie dzikich ptaków z listy zwierząt łownych, odbędzie się kilka spotkań z Zenonem Kruczyńskim na temat konieczności zaprzestania polowań na dzikie ptaki. Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 listopada w Olsztynie.

Obecnie w Polsce można polować na 13 różnych gatunków ptaków (bażant, cyraneczka, czernica, gęś białoczelna, gęś gęgawa, gęś zbożowa, głowienka, grzywacz, jarząbek, kaczka krzyżówka, kuropatwa, łyska, słonka). Wiele spośród nich to gatunki coraz rzadsze, nawet bez polowania są poddawane wielkiej presji człowieka. Ich siedliska coraz szybciej zagospodarowuje człowiek na swoje własne potrzeby.

Aby zmienić tę sytuację wystarczy tylko jeden podpis Ministra Środowiska – nie potrzeba nawet zmian ustawowych. Dlatego tak ważne jest poparcie społeczeństwa.

Dzikie ptaki to jedne z najpiękniejszych istot na Ziemi, są uosobieniem wolności. Nie zgadzam się na ich zabijanie. Niech Żyją!

mówi Zenon Kruczyński, publicysta i aktywista ekologiczny, autor książki „Farba znaczy krew”, członek Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Terminy spotkań z Zenonem Kruczyńskim:

  • 19 listopada, godz. 18.00, Olsztyn, Biblioteka Młodych Planeta 11, al. Piłsudskiego 38. Organizator Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn”. Tego samego dnia rano Zenon Kruczyński spotka się z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
  • 23 listopada, godz. 18.00 oraz godz. 21.00, Toruń, Dom Muz, ul. Podmurna 1/3
  • 28 listopada, godz. 17.30, Katowice, Kinoteatr Rialto, Klub Myśli Ekologicznej, ul. Św. Jana 24

Więcej o kampanii „Niech żyją!”

Ważniejsze artykuły Zenona Kruczyńskiego na łamach miesięcznika Dzikie Życie

O książce „Farba znaczy krew”

Zenon Kruczyński o polowaniu