PRACOWNIA 07.09.2012

Kolejna racja Pracowni w sprawie OOŚ dla polowań

29 sierpnia br. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uchyliła decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Białegostoku umarzającą postępowanie w sprawie natychmiastowego wstrzymania działalności polegającej na prowadzeniu gospodarki łowieckiej w obszarze Natura 2000 „Puszcza Białowieska”. Decyzja GDOŚ otwiera drogę do merytorycznego rozstrzygnięcia kwestii wpływu polowań na cel i przedmiot ochrony polskich obszarów Natura 2000.

To kolejne po decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowienie przyznające racje argumentom Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o wstrzymanie polowań na terenie Puszczy Białowieskiej do czasu zbadania ich wpływu na przyrodę obszaru w styczniu 2010 r. Istotą wniosku był fakt, iż gospodarka łowiecka jako mogąca znacząco negatywnie oddziaływać na cel ochrony obszaru Natura 2000, nie została dotychczas poddana procedurze oceny oddziaływania na środowisko, co jest sprzeczne z polskimi i wspólnotowymi przepisami, wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz dokumentami Komisji Europejskiej. W ocenie Stowarzyszenia konieczność zbadania wpływu polowań na przyrodę wynika nie tylko z przesłanek prawnych, ale i argumentów naukowych. Dotyczą one przede wszystkim zagadnień związanych z zapewnieniem bazy żerowej dla dużych drapieżników oraz innych form oddziaływania na funkcjonowanie i integralności obszarów Natura 2000.

Decyzja GDOŚ oznacza, iż RDOŚ będzie musiał wstrzymać prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie Puszczy Białowieskiej albo udowodnić na bazie merytorycznych przesłanek, iż nie jest to działanie mogące negatywnie oddziaływać na przyrodę tego cennego obszaru

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia

Podobne rozstrzygnięcie GDOŚ wydał w kwestii prowadzenia odstrzału redukcyjnego kopytnych na terenie obszaru Natura 2000 „Ostoja Magurska”.

Rozstrzygnięcia GDOŚ to krok w kierunku obiektywnej, przyrodniczej oceny prowadzonej w Polsce gospodarki łowieckiej

dodaje Radosław Ślusarczyk

We wrześniu rozpoczyna się rykowisko jeleni. To sezon wzmożonych polowań na te zwierzęta, także na terenie Puszczy Białowieskiej. Jak dotąd kwestią niezbadaną w naszym kraju jest wpływ polowań na zachowanie we właściwym stanie ochrony gatunków i siedlisk chronionych prawem wspólnotowym. Stowarzyszenie od kilku lat prowadzi społeczną akcję pod hasłem Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych, w której zachęca do podziwiania piękna przyrody podczas jednego z bardziej widowiskowych okresów w życiu tych zwierząt – jelenich godów.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68