PRACOWNIA 04.11.2015

Sukces w ochronie wilków na Słowacji

Od 4 dni wilki żyjące na polsko-słowackiej granicy są bezpieczne. Słowacki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadził całkowity zakaz polowań na te drapieżniki przy granicy z Polską oraz w obszarach Natura 2000 na terenie Republiki Słowackiej.

Wzrost standardów ochronnych wilka na Słowacji jest efektem działań międzynarodowej koalicji organizacji, które działają na rzecz ochrony tego drapieżnika w Europie.

Polowania to główny czynnik śmiertelności wilka na Słowacji. Jeszcze kilka lat temu myśliwi mogli zabić rocznie do 150. Nie działał system kontroli odstrzałów, określone limity roczne były notorycznie przekraczane. Wprowadzenie zakazu polowań przy granicy w Polską i w obszarach Natura 2000 oznacza, że myśliwi będą musieli wycofać się z większości terenów istotnych dla zachowania tego gatunku. To wielki sukces dla przyrody

mówi Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Przypomnijmy, że w 2013 r. m.in. Pracownia na rzecz Wszystkich skierowała do Komisji Europejskiej skargę na działania słowackiego rządu w związku z polowaniami na wilki. W jej wyniku Komisja wszczęła przeciwko Słowacji procedurę dotyczącą naruszenia przez to państwo zobowiązań wynikających z dyrektywy siedliskowej.

W konsekwencji słowacki rząd wprowadził istotne zmiany w zasadach dotyczących polowań na wilki, m.in. zmniejszono o połowę limit odstrzałów tych zwierząt – z ok. 150 do 80 osobników. Nałożono także obowiązek kontroli upolowanego zwierzęcia przez służby ochrony przyrody na miejscu polowania w celu wyeliminowania zgłaszania trofeów, które pozyskano podczas sezonu ochronnego tych zwierząt. Dzięki tym regulacjom w sezonie 2013/2014 doszło do precedensu – upolowano jedynie 24 osobniki.

Ostatnia decyzja Ministra Rolnictwa jest kolejnym, ważnym sukcesem ochrony wilka na Słowacji. Niestety, polowania na terenie Słowacji będą w dalszym ciągu prowadzone. Do odstrzału w sezonie 2015/2016 przeznaczono 90 osobników. Oznacza to wzrost presji łowieckiej na grupy rodzinne, które znalazły się poza strefami całkowitej ochrony wilka na Słowacji. „Warto zaznaczyć, że u podstawy zgody na odstrzał nie stoi żadna analiza wpływu polowań na stan zachowania tego drapieżnika na Słowacji” – mówi Sylwia Szczutkowska

Szczególne podziękowania należą się Stowarzyszeniu Lesoochranárskie Zoskupenie VLK, które od początku swojego istnienia aktywnie działa dla ochrony wilka na Słowacji. Cieszymy się, że możemy łączyć nasze wysiłki dla ochrony tego pięknego i wolnego zwierzęcia w Europie.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Sylwia Szczutkowska
tel. 512 281 664, e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel./fax: (+48) 33 817 14 68


Wilk. Fot. Jacek Więckowski
Wilk. Fot. Jacek Więckowski

Obszary gdzie na Słowacji nie można polować na wilki w sezonie 2015/2016. Źródło: NLC 2015
Obszary gdzie na Słowacji nie można polować na wilki w sezonie 2015/2016. Źródło: NLC 2015

Pracownia na YouTube