Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Wysłuchanie publiczne w sprawie inicjatywy ustawodawczej

DODANE: 14-3-2012

Przed Sejmem z banerem, 12 marca 2012 r. Fot. Mariusz Duchewicz

13 marca w sejmie miało miejsce wysłuchanie publiczne w sprawie inicjatywy ustawodawczej Oddajcie Parki Narodowi. Do głosu dopuszczono przede wszystkim przeciwników zmian w ustawie. Wysłuchaniu przysłuchiwali się członkowie sejmowych komisji: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Wysłuchanie wzbudziło wielkie zainteresowanie zarówno wśród zwolenników jak i przeciwników zmian w ustawie.

Formalne zgłoszenia wysłało 196 osób. Liczba obecnych znacznie przekraczała 200 osób. Niektóre urzędy masowo zwoziły swoich pracowników, z których nie wszyscy znali cel podróży. Tylko Gmina miejska Hajnówka zgłosiła 23 osoby.

Decydujący wpływ na przebieg wysłuchania miał przewodniczący – znany ze swego poparcia dla Lasów Państwowych – Stanisław Żelichowski z PSL, który stosując znane tylko sobie kryterium wyboru zabierających głos zadbał o odpowiednie proporcje przemawiających osób. Na 38 mówców głos zabrało jedynie 12 zwolenników zmian w ustawie.

Oddajcie Parki Narodowi kontra Parkiet Hajnówka Tradycyjne Podłogi Drewniane, fot. Mariusz Duchewicz

Oddajcie Parki Narodowi kontra Parkiet Hajnówka Tradycyjne Podłogi Drewniane. Fot. Mariusz Duchewicz

Na szczęście wśród dopuszczonych do przemówienia znalazły się bardzo silne głosy: dwaj poprzedni ministrowie (prof. Maciej Nowicki i prof. Andrzej Kraszewski), szef Państwowej Rady Ochrony Przyrody – prof. Andrzej Bereszyński, prof. Ludwik Tomiałojć, Paweł Pawlaczyk z Klubu Przyrodników, Andrzej Kepel z Salamandry oraz Robert Cyglicki z Greenpeace. Dawid Sześciło z Fundacji Client Earth poinformował zgromadzonych o konkretnych, opracowanych przez Fundację rozwiązaniach prawnych, służących negocjacjom z udziałem zainteresowanych stron, które mogą stanowić wzorowaną na krajach zachodnich alternatywę wobec aktualnie obowiązujących uzgodnień. Okazało się, że głosy społeczności lokalnych z terenów, gdzie mają być tworzone lub powiększone parki narodowe są podzielone, czego dowodem było wystąpienie m.in. Anny Chaniło – mieszkanki Hajnówki z Towarzystwa Ochrony Krajobrazu oraz Aleksandry Ryzner z okolic projektowanego Turnickiego Parku Narodowego.

Wielkim zaskoczeniem dla wszystkich było wystąpienie dr. Sławomira Chmielewskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Mogielnica (obfitującej w różne formy ochrony przyrody), który poparł zmiany w ustawie zaprzeczając dotychczasowym informacjom, że wszyscy samorządowcy mówią w tej sprawie jednym głosem.

Chwilami atmosfera była bardzo gorąca, zwiezieni masowo przeciwnicy zmian w ustawie (wśród których było również wielu leśników) buczeniem, tupaniem, a nawet gwizdami próbowali zakłócić wystąpienia zwolenników zmian w ustawie. Przemówienia niektórych przedstawicieli samorządów znacznie przekraczały ustalone przez przewodniczącego 5 minut, co stanowiło prawdopodobnie zaplanowaną strategię. W rezultacie ze względu na brak czasu do głosu nie zostali dopuszczeni przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych, w tym: Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Ptaków Polskich, WWF Polska, Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze.

Szczególnie skandaliczne było niedopuszczenie do głosu członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, reprezentujących niektóre z wyżej wymienionych organizacji. Głosu nie zabrało również wielu mieszkańców Białowieży i Hajnówki, którzy domagają się zmian w ustawie o ochronie przyrody, oraz przedstawiciele instytucji naukowych od lat prowadzący badania dotyczące Puszczy Białowieskiej – m.in. biolog dr hab. Wiesław Walankiewicz oraz ekonomista środowiska dr Marek Giergiczny.

Przez cały czas trwania wysłuchania przed Sejmem widniał wielki baner z hasłem: Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą – Oddajcie Parki Narodowi – poparło swoimi podpisami ćwierć miliona Polaków.

Adam Bohdan

Zobacz więcej: