Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Nowa szansa dla polskich parków narodowych

DODANE: 10-1-2012

Białowieski Park Narodowy. Janusz Korbel

12 stycznia w czasie posiedzenia nowego Parlamentu odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, pod którym podpisało się prawie 250 tysięcy polskich obywateli. Projekt ustawy zaprezentuje przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Krzysztof A. Worobiec.

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody dotyczy znowelizowania przepisów ustawy określających podmioty uprawnione do wydawania opinii na temat projektu rozporządzenia w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku narodowego oraz znowelizowania przepisów dotyczących możliwości odwołania dyrektora parku narodowego przed upływem okresu, na jaki został powołany.

Pełna elektroniczna wersja druku sejmowego

Głównym celem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Oddajcie parki narodowi” jest przywrócenie obowiązującego do 2001 r. prawa, wedle którego do kompetencji rządu należało powoływanie i zmiana granic parków narodowych. Od ponad 10 lat los polskich parków narodowych jest w rękach lokalnych samorządów, które skutecznie blokują powiększanie i powoływanie tych najważniejszych dla zachowania wartości przyrodniczych form ochrony przyrody. Sytuacja dotyczy nie tylko terenów należących do gmin, ale i gruntów należących do Skarbu Państwa. Uniemożliwia to ochronę najcenniejszych przyrodniczo miejsc w naszym kraju – Puszczy Białowieskiej, Mazur, Jury oraz Pogórza Przemyskiego. Za zmianą złego prawa i ochroną przyrody opowiedziało się polskie społeczeństwo – w przeciągu trzech miesięcy zebrano prawie 250 tysięcy podpisów poparcia. Warto zaznaczyć, iż nowelizowane prawo nie pozbawia głosu lokalnych włodarzy – projekt ustawy zastępuje prawo weta konsultacjami z lokalnymi społecznościami.

Poprzedni Parlament nie zdążył zakończyć prac nad projektem zmiany ustawy o ochronie przyrody z uwagi na koniec kadencji. Czwartkowe posiedzenie sejmu rozpocznie więc całą procedurę od nowa. Mamy nadzieję, iż tym razem posłowie dołożą wszelkich starań by jak najszybciej zmienić prawo blokujące skuteczną ochronę polskiej przyrody – naszego wspólnego dobra.

Oczekujemy od nowego Parlamentu, iż opowie się za zmianą ustawy o ochronie przyrody. Dbałość o wartości przyrodnicze kraju nie powinna być polem do politycznych rozgrywek, gdyż stanowi konstytucyjny obowiązek Państwa Polskiego i leży w interesie każdego obywatela.

Lista organizacji ekologicznych, które popierają obywatelski projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody:

 • Client Earth
 • Fundacja Dzika Polska
 • Fundacja Ekologiczna Arka
 • Fundacja EkoRozwoju
 • Greenpeace Polska
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • PTOP Salamandra
 • Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”
 • Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
 • Towarzystwo Ochrony Krajobrazu
 • WWF Polska

Artykuły z miesięcznika Dzikie Życie na temat Inicjatywy Ustawodawczej: