Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Stanowisko Pracowni w sprawie zdewastowania siedziby Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie

DODANE: 10-11-2011

Polowanie Łukasz Koba

Zarząd Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot stanowczo potępia akt wandalizmu, jakiego dokonali nieznani sprawcy niszcząc elewację budynku w którym mieści się siedziba Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie.

Zajście zostało opisane „Gazecie Wyborczej” 7 listopada br. w artykule „Mordercy na ścianach u myśliwych”.

Poniżej prezentujemy stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w wyżej opisanej sprawie.

Zarząd Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot stanowczo potępia akty wandalizmu, do których doszło w Olsztynie, jak i inne działania, które wymierzone są w mienie prywatne czy własność publiczną.

Dewastacja siedziby PZŁ nie ma nic wspólnego z ochroną dziko żyjących zwierząt i nie można jej łączyć z organizacjami przyrodniczymi, posiadającymi status pożytku publicznego, które działają na rzecz zachowania i ochrony wartości przyrodniczych kraju. Tak skrajne zachowania nie są akceptowane przez ruch ochrony przyrody w Polsce, w tym przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot.

Zniszczenie mienia PZŁ, do którego doszło w Olsztynie, antagonizuje środowiska myśliwskie i organizacje przyrodnicze, których dialog jest niezbędny do zapewnienia właściwego stanu ochrony dziko żyjących zwierząt. Uważamy, iż troska o dziką faunę nie może być kojarzona z aktami wandalizmu.

Uważamy że sprawcy tego incydentu powinni zostać wykryci i ponieść konsekwencje karne swojego działania.

Zarząd Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot