PRACOWNIA 20.02.2014

Przełom w sprawie wilków na Słowacji

wilk-01-fot-artur-tabor.jpg

W minionym sezonie polowań na Słowacji, który trwał od 1 listopada 2013 r. do 15 stycznia 2014 r., nie zrealizowano limitu odstrzałów na wilki. Zabito 27 z 80 przeznaczonych do odstrzału zwierząt. To pierwsza taka sytuacja od lat 70. XX wieku w tym kraju.

Zmniejszenie limitu odstrzału oraz wprowadzenie zmian w zasadach polowań na wilki jest wynikiem realnego zagrożenia skierowania przeciwko słowackiemu rządowi sprawy o naruszenie prawa środowiskowego do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, jako jedyna organizacja przyrodnicza z Polski interweniowała w tej sprawie składając skargę w Brukseli. Skargi wniosły 4 organizacje wchodzące w skład międzynarodowej koalicji organizacji przyrodniczych działających na rzecz ochrony dużych drapieżników.

30 maja 2013 r. Komisja Europejska wszczęła procedurę dotyczącą naruszenia przez Słowację zobowiązań wynikających z dyrektywy siedliskowej w związku z polowaniami na wilki ze zgłoszeń Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich oraz czeskiej organizacji Hnutí Duha.

Ten sezon polowań na wilki jest przełomowy i otwiera drogę do pełnej ochrony wilka na Słowacji. Cieszy nas, że słowaccy myśliwi nie wykonali założonego limitu i wiele z tych pięknych zwierząt może dalej cieszyć się wolnością. Jeszcze rok temu sytuacja wilka w tym kraju była tragiczna, zabito 150 osobników

mówi Sylwia Szczutkowska ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Przypomnijmy, że w sezonie łowieckim 2013/2014 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej wprowadziło nowe zasady polowań na wilki, z których najważniejsze to:

  • ograniczenie limitu odstrzałów do 80 wilków,
  • ograniczenie obszaru polowań. Wprowadzono całkowity zakaz polowań na te drapieżniki w strefie ok. 25 km od granicy z Czechami oraz w 79 obszarach Natura 2000, w których przedmiotem ochrony jest wilk,
  • wprowadzono obowiązek kontroli zabitego zwierzęcia na miejscu polowania przez pracowników służb ochrony przyrody, co wyeliminowało zgłoszenia trofeów zwierząt upolowanych poza sezonem łowieckim,
  • wprowadzono zakaz polowań zbiorowych na wilki – główną metodę polowań na Słowacji na te drapieżniki.

W ostatnich latach obserwowaliśmy spadek liczby wilków na terenach przygranicznych np. w Ostoi Magurskiej czy Beskidzie Żywieckim. Był on spowodowany słowackimi polowaniami w bezpośredniej bliskości polskiej granicy. Dla pełnej ochrony polskiej populacji należy wprowadzić systemowe rozwiązania tj. ustanowienie 23 kilometrowej strefy wolnej od polowań na te drapieżniki przy granicy z Polską

dodaje Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

W celu zachowania transgranicznych populacji dużych drapieżników, Stowarzyszenie wspólnie z organizacjami z Czech i Słowacji realizuje projekt pn. „Duże drapieżniki bez granic – partnerstwo dla ochrony w Karpatach Zachodnich”. Działania mają wesprzeć ochronę wilka, rysia i niedźwiedzia w Beskidach m.in. poprzez utworzenie wspólnej mapy korytarzy migracyjnych tych zwierząt.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Sylwia Szczutkowska
tel. 512 281 664; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel./fax: (+48) 33 817 14 68

Czytaj również:

Pracownia na YouTube